Uutta ympäristödiplomia haetaan 2020
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Uutta ympäristödiplomia haetaan 2020

Kirkkoneuvosto siirtää ympäristödiplomin uusimisen siihen saakka, kun Kirkon ympäristödiplomin uusittu kriteeristö on käytettävissä vuonna 2020.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko laatii parhaillaan energia- ja ilmastostrategiaa. Hiilineutraali kirkko 2030 -luonnoksessa yhtenä tavoitteena sitouttaa seurakunnat ja kirkon keskushallinto ilmastotyöhön muun muassa Kirkon ympäristödiplomilla. Kirkon ympäristödiplomijärjestelmää ollaan parhaillaan uusimassa, ja diplomin uudet kriteerit tulevat voimaan vuonna 2020. 

Kirkkohallitus myönsi vuonna 2014 Siilinjärven seurakunnalle ympäristödiplomin, joka oli voimassa vuoden 2018 loppuun. Diplomia haettaessa seurakunta on kehittänyt mm. kierrätystä ja jätehuoltoa toimipisteissään ja hautausmaillaan, ottanut käyttöön ympäristömerkittyjä ja Reilun kaupan tuotteita sekä suosinut kierrätysmateriaalia kerhoissa ja leireillä. Ympäristöystävällisiä toimintatapoja jatketaan edelleen. Kuluvan vuoden aikana ympäristönäkökulmat otetaan esiin esimerkiksi toukokuun roskajuoksussa ja elokuussa luomakunnan sunnuntain ulkoilmajumalanpalveluksessa.

Lue lisää  kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 20.2.2019 ja Suomen ev.lut. kirkon ympäristötyöstä.

21.2.2019