Vuoden 2018 talous pysyi plussalla
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuoden 2018 talous pysyi plussalla

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka oli tilinpäätössiirtojen jälkeen 11 000 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätöksen vahvistaa kirkkovaltuusto toukokuussa.

Siilinjärven seurakunnan tuloslaskelman mukaan vuonna 2018 toimintaan kului liki 3,7 miljoonaa euroa (vähennystä edellisvuodesta 2,3 %) ja toimintatuottoja kertyi runsaat 726 000 euroa (kasvua 2,8 %). Tuottoja lisäsivät arvoitua suuremmat iltapäiväkerhokorvaukset ja puunmyyntitulot. Kuluja säästettiin henkilöstökuluissa, joiden osuus toimintakuluista oli 65 prosenttia. Ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa seurakunnalle kertyi lähes 3,2 miljoonaa euroa (vähennystä 1,6 %).

Toiminnan vuosikatteeksi muodostui reilut 457 000 euroa. Investointeihin kului vain 53 000 euroa.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan taloustilanne ja maksuvalmius paranivat. Vuosikatetta kohensivat arvioitua suuremmat toimintatuotot, toimintakulujen säästöt ja verotulot.

Suunnitelmakaudella 2019–2021 korkea poistotaso ja vähenevät verotulot heikentävät tulevia tuloksia merkittävästi. Seurakunnan talouskehitystä uhkaavat luonnollisen väestön kasvun hidastuminen, kirkosta eroaminen ja tappiollinen muuttoliike. Seurakunnan on lähivuosina vähennettävä toiminta- ja henkilöstökuluja, jotta talous säilyisi tasapainossa.

Siilinjärven seurakuntaan kuului vuoden 2018 lopussa 16 740 jäsentä. Jäsenmäärä väheni vuoden aikana 186 hengellä. Henkilöstöä seurakunnassa oli vuoden lopussa 57. Henkilöstö väheni vuoden aikana kahdella työntekijällä.

Tilinpäätös vahvistetaan kirkkovaltuustossa toukokuussa.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 20.3.2019.

Lue lisää jäsentilanteesta. 

21.3.2019


pdf liite

Kirkkoneuvoston hyväksymä seurakunnan tasekirja 2018 (pdf)