Kirkon konserttikäytön ohjeet tarkistettiin
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkon konserttikäytön ohjeet tarkistettiin

Kirkkotilaisuuteen voi olla vapaa pääsy tai sinne voidaan myydä pääsylippuja. Kirkon käytöstä päättää kirkkoherra ja kirkkoneuvosto.

Kirkossa voi esittää musiikkia tai muuta ohjelmaa, joka on sopusoinnussa kirkkorakennuksen ensisijaisen käyttötarkoituksen kanssa. Konsertin järjestäjän on esitettävä tilaisuuden ohjelma kirkkoherralle, joka päättää kirkkotilan käytöstä.

Jos tilaisuuteen myydään pääsylippuja, tilaisuuden järjestäjä maksaa tilasta vuokran. Siilinjärven kirkon vuokra on vähintään 300 euroa tilaisuutta kohti. Jos tilaisuuteen on vapaa pääsy tai vapaaehtoisesti ostettava käsiohjelma, voi seurakunta myöntää tilaisuuden järjestäjälle maksuvapautuksen.

Siilinjärven seurakunnan musiikkitoiminnasta ja konserteista vastaa johtava kanttori. Seurakunnan itsensä lisäksi tilaisuuksia seurakunnan tiloissa voivat järjestää yhdistykset, yritykset ja yksityishenkilöt. Kirkkoneuvoston antamissa ohjeissa on määritelty, miten tilaisuuden tuoton tilitys ja valvonta kussakin tilanteessa hoidetaan.

Edellisen kerran kirkkoneuvosto tarkisti seurakunnan tilojen käytön ohjeet vuonna 2005.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 24.4.2019 ja seurakunnan tilojen vuokraamisesta.

25.4.2019