Uutisia neuvoston päätöksistä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Uutisia neuvoston päätöksistä

Tällä sivulla julkaisemme kirkkoneuvoston tiedotteet.

Hautapaikan saa vain kuoleman jälkeen

Kirkkoneuvosto päätti, että hautapaikkaoikeus seurakunnan hautausmaille luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Lue lisää

Vuoden 2018 talous pysyi plussalla

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka oli tilinpäätössiirtojen jälkeen 11 000 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätöksen vahvistaa kirkkovaltuusto toukokuussa. Lue lisää

Messias-oratorio Siilinjärven kirkkoon toukokuussa

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä suunnitelman Messias-oratorion esittämisestä Siilinjärven kirkossa lauantaina 25.5.2019. Lue lisää

Uutta ympäristödiplomia haetaan 2020

Kirkkoneuvosto siirtää ympäristödiplomin uusimisen siihen saakka, kun Kirkon ympäristödiplomin uusittu kriteeristö on käytettävissä vuonna 2020. Lue lisää

Sijoitukset tuottaneet 8,7 % vuodessa

Seurakunnan sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 1,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä sijoitusten markkina-arvo oli liki 195 000 euroa hankinta-arvoa suurempi. Lue lisää

Neuvosto tarkisti johdon palkkauksen

Kirkkoherran ja talousjohtajan palkkoja päätettiin nostaa yhteensä 150 eurolla huhtikuusta lukien. Lue lisää

Neuvosto valitsi edustajia ja omaisuuden tarkastajan

Kautensa aluksi seurakunnan kirkkoneuvosto nimesi edustajat Kotipolku Oy:n hallitukseen ja yhtiökokoukseen sekä Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokouksiin. Seurakunnan omaisuuden tarkastajaksi valittiin Janne Kasurinen. Lue lisää

Virpi Rissanen jatkaa lapsityönohjaajana

Kirkkoneuvosto jatkaa lastenohjaaja Virpi Rissasen sijaisuutta varhaiskasvatuksen esimiehenä. Lue lisää

Seurakunta myy puuta Pöljältä

Seurakunta myy 1 185 kuutiota puuta Harvestia Oy:lle liki 21 000 eurolla. Lue lisää

Haudanhoitohinnasto uudistuu vuoden 2019 alusta

Kirkkoneuvosto uudisti haudanhoidon hinnastoa. Vastaisuudessa hoitosopimus sisältää seurakunnan hankkimat kukat. Perennahoidon kulut tarkistetaan vastaamaan hoitokustannuksia. Lue lisää

Seurakuntapastoriksi valittiin Pauli Soranta

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli valitsi Siilinjärvelle seurakuntapastorin virkaan Pauli Sorannan. Seurakunnan kirkkoneuvosto esitti Sorannan valitsemista yksimielisesti. Lue lisää

Seurakunta ei kannata paloaseman paikkaa

Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan, että Siilinjärven uusi paloasema tulisi sijoittaa muualle kuin nyt kaavaillulle paikalle. Lue lisää

Uusi seurakuntapastori valitaan joulukuussa

Siilinjärven II seurakuntapastorin virkaa haki määräajassa 14 hakijaa, joista haastatellaan viisi. Uuden papin on määrä aloittaa tehtävässään 1.1.2019 lukien. Lue lisää

2 800 eurolla stipendejä kasvatusalan opintoihin

Kirkkoneuvosto myönsi kuudelle kasvatusalan opiskelijalle stipendin Aaro Venäläisen rahastosta. Lue lisää

Hautausmaan käyttösuunnitelma uusitaan

Seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Viinamäen hautausmaan käyttösuunnitelman. Uudessa suunnitelmassa otetaan kantaa mm. aitatyyppiin ja haudan koskemattomuusaikaan. Lue lisää

Vuoden 2019 talousarvio miinuksella

Seurakunnan tilikauden 2019 tulos arvioidaan noin 108 000 euroa alijäämäiseksi, ja se aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä. Kirkkovaltuusto käsittelee talousarvion 13.12.2018. Lue lisää

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma käsiteltiin kirkkoneuvostossa

Kirkkoneuvosto tutustui ensi vuoden toimintasuunnitelmiin. Neuvosto jatkaa käsittelyä marraskuussa. Lue lisää

Toimistosihteerin virka lakkautetaan

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoherranvirastosta lakkautetaan avoimeksi jäänyt toimistosihteerin virka. Vastaavaan tehtävään on jo palkattu työsopimussuhteinen työntekijä. Lue lisää

Seurakunta osallistuu työhyvinvoinnin kehittämishankkeeseen

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan osallistumisen pilottiseurakuntana Kuopion hiippakunnan seurakuntien työhyvinvoinnin kehittämishankkeeseen 2019–2020. Lue lisää

Seurakunta järjestää 12 rippikouluryhmää

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan rippikoulusuunnitelman vuodeksi 2019. Lue lisää

Hautausmaan ympäristöä kohennetaan

Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaan katselmuksen. Seurakunta tehostaa kierrätystä hautausmailla, ja Viinamäen hautausmaalle rakennetaan uusi aita vuonna 2019. Lisäksi hautajaisohjeita täsmennetään. Lue lisää

Seurakunta sitoutuu hyvän työyhteisön pelisääntöihin

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan sitoumuksen työyhteisön hyvän käytöksen edistämiseksi ja ohjeet ristiriitojen käsittelemiseksi. Lue lisää

Diakonian virkaan valittiin Kirsi Launonen

Kirkkoneuvosto valitsi avoinna olevaan diakoniatyöntekijän virkaan Kirsi Launosen. Lue lisää

Diakonian virka avoimeksi

Kirkkoneuvosto päätti täyttää avoinna olevan diakonianviranhaltijan viran 1.8.2019 lukien. Virka julistettiin haettavaksi 31.8.2018 mennessä. Lue lisää

Veroprosentin nostamista lykätään

Seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto vahvistaa ensi vuoden tuloveroprosentiksi nykyisen 1,25.   Lue lisää

Seurakunta hankkii uuden traktorin

Lumitöihin varaudutaan uudella kiinteistötraktorilla. Hankinnan turvin seurakunta voi vastaisuudessa huolehtia kaikista talven lumitöistä oman henkilökunnan työnpanoksella. Lue lisää

Diakonia- ja lapsityön virkajärjestelyt työn alla

Kirkkoneuvosto käsitteli diakoniatyön virkaselvityksen, jossa on otettu kantaa mm. yhden diakoniaviran mahdollisen lakkauttamisen vaikutuksiin. Seurakunnan lapsityöhön päätettiin palkata työntekijä oppisopimuksella paikkaamaan eläköitymisestä seuraavaa henkilöstövajetta. Lue lisää

Kappalaiseksi esitetään Teemu Voutilaista

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle pastori Teemu Voutilaisen valitsemista Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen virkaan. Lue lisää

Kappalaisen valinta etenee kesäkuussa

Kappalaishakijoiden haastattelijat valittiin. Kappalaisen valitsee kirkkovaltuusto kesäkuun lopussa. Lue lisää

Viinamäen tonteista ei kauppoja toistaiseksi

Kirkkoneuvosto hylkäsi Viinamäen tonttien alhaiset osto- ja vuokraustarjoukset. Lue lisää

Viinamäen hautausmaan aitaaminen viivästyy

Kirkkoneuvosto päätti uudistaa Viinamäen hautausmaan käyttösuunnitelman, jotta hautausmaa olisi mahdollista aidata esimerkiksi metalliaidalla. Aidan rakentamiseen varaudutaan vuonna 2019. Lue lisää

Seurakunta myy puuta Pöljältä

Seurakunta myy 4 130 kuutiota puuta Iisalmen Sahoille 200 000 eurolla. Lue lisää

Seurakunta mukaan DigiDiakonia-hankkeeseen

Siilinjärven seurakunta solmii Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa aiesopimuksen Digitaalisen saavutettavuuden ja tuen kehittäminen diakoniatyössä -hankkeesta. Lue lisää

Perheentaloon osallistuminen yhä selvittelyyn

Kirkkoneuvosto jätti seurakunnan osallistumisen Siilinjärven Perheentalo-yhteistyöhön toistamiseen pöydälle. Lue lisää

Perheentaloon osallistumista selvitetään

Seurakunta selvittää osallistumistaan Perheentalo-hankkeeseen. Seurakunta odottaa kunnan päätöstä ja selvittää omat resurssinsa osallistua hankkeeseen esimerkiksi osana nykyistä kasvatus- ja diakoniatyön toimintaansa. Lue lisää

Metsänhoito ostetaan Metsuripalvelu Haka Oy:ltä

Kirkkoneuvosto päätti hankkia vuosien 2018-2020 metsänhoitopalvelut Metsuripalvelu Haka Oy:ltä. Hoitotyö maksaa 26 500 euroa. Lue lisää

Neuvosto nimesi tietosuojasta vastaavat

Seurakunnan tietosuojavastaavaksi nimettiin Marko Torvinen ja tietosuojan yhteyshenkilöksi Urpo Reponen. Lue lisää

Diakonian viran täyttäminen selvitetään

Yhden diakoniatyöntekijän irtisanouduttua virastaan kirkkoneuvosto selvittää, täytetäänkö virka. Kirsi Launonen hoitaa avointa virkaa heinäkuun 2019 loppuun. Lue lisää

Seurakuntavaaleihin esitetään kahta äänestysaluetta

Kirkkoneuvosto kannattaa seurakunnan jakamista äänestysalueisiin marraskuun seurakuntavaaleissa. Aluejaosta ja vaalilautakunnan kokoonpanosta päättää kirkkovaltuusto huhtikuun lopussa. Lue lisää

Vuosi 2017 ylitti talousodotukset

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilinpäätös oli tilinpäätössiirtojen jälkeen 5 400 euroa ylijäämäinen. Lue lisää

Lähetysjuhlia tuetaan 5000 eurolla

Kirkkoneuvosto myönsi Kuopion Lähetysjuhlille 5 000 euron avustuksen. Taloudellisen tuen lisäksi Siilinjärven seurakunta osallistuu Lähetysjuhliin työntekijäpanoksella. Lähetysjuhlat järjestetään Kuopiossa 25.27.5.2018. Lue lisää

Uusia työntekijöitä seurakuntaan

Seurakunnan kappalaisen virka tulee avoimeksi elokuussa. Maaliskuussa kirkkoherranvirastossa aloittaa Mirka Karhunen. Seurakuntaan kutsutaan osa-aikaiseksi uudeksi papiksi Matias Koponen. Diakonian sijainen Kirsi Launonen jatkaa. Lue lisää

Kirkkoherraksi esitetään Olli Kortelaista

Kirkkoneuvosto esittää uudeksi kirkkoherraksi Olli Kortelaista. Kirkkoherran valitsee kirkkovaltuusto 14.12. Lue lisää

Vuoden 2018 taloustilanne miinusmerkkinen

Seurakunnan tilikauden 2018 tulos arvioidaan noin 428 000 euroa alijäämäiseksi, ja se aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä. Lue lisää

40 prosenttia henkilökunnasta eläkkeelle lähivuosina

Seurakunnasta ollaan vähentämässä vähintään kuusi henkilötyövuotta vuoden 2025 loppuun mennessä. Vähennykset tehdään eläköitymisten myötä. Lue lisää

Kolmelle koulutusstipendi

Kirkkoneuvosto myönsi Aaro Venäläisen rahastosta stipendit Saara Kauppiselle, Anni Pasaselle ja Katja Roivaiselle. Lue lisää

Kirkkoherran valinta etenee

Kirkkoherran viran hakijat haastatellaan marraskuussa. Seurakuntalaisilla on mahdollisuus tutustua hakijoihin marraskuun tilaisuudessa ja verkossa. Lue lisää

Seurakunta myy puuta Pöljältä

Seurakunta myy 3 870 kuutiota puuta UPM-Kymmenelle 183 000 eurolla. Lue lisää

Entisen pappilan ympäristö kaavoitetaan asunnoille

Siilinjärven kunta kaavoittaa entisen kirkkoherran pappilan ympäristön alueen. Seurakunta maksaa kaavoituksesta ja kunnallistekniikasta korvausta kunnalle 165 000 euroa. Lue lisää

Kirkollisveroprosentti säilynee entisellään

Siilinjärven seurakunta aikoo pitää kirkollisveroprosenttinsa yhä 1,25:nä. Vuosi 2018 arvioidaan alijäämäiseksi. Lue lisää

Siilinjärvi mukaan Kuopion Lähetysjuhliin 2018

Siilinjärven seurakuntaa on pyydetty mukaan järjestämään Kuopiossa kesällä 2018 pidettäviä Lähetysjuhlia. Yhteistyön muodoista neuvotellaan. Lue lisää

Kirkonkirjanpito siirtymässä alueelliseen keskusrekisteriin

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on käynnistänyt neuvottelut hiippakunnan seurakuntien kirkonkirjanpidon liittämisestä alueellisiin keskusrekistereihin. Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto suhtautuu suunnitelmaan varauksellisesti. Lue lisää

Siilinjärven seurakunta siirtynee toiseen rovastikuntaan

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli harkitsee Siilinjärven rovastikunnan purkamista. Jos rovastikunta puretaan, Siilinjärven seurakunta liittyisi todennäköisesti Kuopion tuomiorovastikuntaan. Lue lisää