Uutisia neuvoston päätöksistä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Uutisia neuvoston päätöksistä

Kirkkoherraksi esitetään Olli Kortelaista

Kirkkoneuvosto esittää uudeksi kirkkoherraksi Olli Kortelaista. Kirkkoherran valitsee kirkkovaltuusto 14.12. Lue lisää

Vuoden 2018 taloustilanne miinusmerkkinen

Seurakunnan tilikauden 2018 tulos arvioidaan noin 428 000 euroa alijäämäiseksi, ja se aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä. Lue lisää

40 prosenttia henkilökunnasta eläkkeelle lähivuosina

Seurakunnasta ollaan vähentämässä vähintään kuusi henkilötyövuotta vuoden 2025 loppuun mennessä. Vähennykset tehdään eläköitymisten myötä. Lue lisää

Kolmelle koulutusstipendi

Kirkkoneuvosto myönsi Aaro Venäläisen rahastosta stipendit Saara Kauppiselle, Anni Pasaselle ja Katja Roivaiselle. Lue lisää

Kirkkoherran valinta etenee

Kirkkoherran viran hakijat haastatellaan marraskuussa. Seurakuntalaisilla on mahdollisuus tutustua hakijoihin marraskuun tilaisuudessa ja verkossa. Lue lisää

Seurakunta myy puuta Pöljältä

Seurakunta myy 3 870 kuutiota puuta UPM-Kymmenelle 183 000 eurolla. Lue lisää

Entisen pappilan ympäristö kaavoitetaan asunnoille

Siilinjärven kunta kaavoittaa entisen kirkkoherran pappilan ympäristön alueen. Seurakunta maksaa kaavoituksesta ja kunnallistekniikasta korvausta kunnalle 165 000 euroa. Lue lisää

Kirkollisveroprosentti säilynee entisellään

Siilinjärven seurakunta aikoo pitää kirkollisveroprosenttinsa yhä 1,25:nä. Vuosi 2018 arvioidaan alijäämäiseksi. Lue lisää

Siilinjärvi mukaan Kuopion Lähetysjuhliin 2018

Siilinjärven seurakuntaa on pyydetty mukaan järjestämään Kuopiossa kesällä 2018 pidettäviä Lähetysjuhlia. Yhteistyön muodoista neuvotellaan. Lue lisää

Kirkonkirjanpito siirtymässä alueelliseen keskusrekisteriin

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on käynnistänyt neuvottelut hiippakunnan seurakuntien kirkonkirjanpidon liittämisestä alueellisiin keskusrekistereihin. Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto suhtautuu suunnitelmaan varauksellisesti. Lue lisää

Siilinjärven seurakunta siirtynee toiseen rovastikuntaan

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli harkitsee Siilinjärven rovastikunnan purkamista. Jos rovastikunta puretaan, Siilinjärven seurakunta liittyisi todennäköisesti Kuopion tuomiorovastikuntaan. Lue lisää

Diakonian sijainen jatkaa - papistoon lisää työvoimaa

Kirkkoneuvosto valitsi Kirsi Launosen jatkamaan diakonian viran sijaisena. Papistoon kutsutaan uusi pappi määräaikaiseen tehtävään. Lue lisää

Kirkkoherra vaihtuu kesällä 2018

Seurakunnan nykyinen kirkkoherra jää eläkkeelle kesällä 2018. Uusi kirkkoherra voidaan valita välillisellä vaalilla kirkkovaltuustossa. Lue lisää

Viime vuoden tulos reilusti alijäämäinen

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt Siilinjärven seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilinpäätös jäi tilinpäätössiirtojen jälkeen lähes 226 000 euroa alijäämäiseksi. Tulos oli kuitenkin 100 000 euroa ennakoitua parempi.  Edellisestä vuodesta alijäämä kasvoi 206 000 euroa.  Lue lisää

Puutarhuriksi Kaija Pirttikoski

Seurakunnan puutarhurina huhti-lokakuussa toimii Kaija Pirttikoski. Touko-joulukuussa kiinteistyönjohtajan tehtäviä hoitaa Jarkko Kuosmanen. Lue lisää

Kaksi uutta suntiota valittiin

Seurakuntaan valittiin suntion tehtäviin Markku Mäenpää ja Jukka Puusti. Kirkkoneuvosto myös antoi lausunnon seurakuntavaaliasiassa. Lue lisää

Talouteen paikkausta osakerahastojen myynnillä

Seurakunta käyttää sijoitusvarojaan talouden tasapainottamiseen. Kirkkoneuvosto päätti myös julistaa haettavaksi kaksi suntion virkaa ja valitsi edustajia luottamustehtäviin. Lue lisää

Seurakunta Metsään.fi -palvelun käyttäjäksi ja toimintasuunnitelmat esittelyssä

Kirkkoneuvosto on päättänyt solmia Suomen Metsäkeskuksen kanssa palvelusopimuksen Metsään.fi –palvelun käytöstä. Kyseessä on metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden yhteinen sähköinen asiointipalvelu. Palvelu tarjoaa mm. ... Lue lisää

Vastuuryhmiä nyt seitsemän

Seurakuntamme eri työaloille on nyt koottu seitsemän vastuuryhmää, jotka kehittävät ja toteuttavat seurakunnan toimintaa. Lue lisää

Diakoniatyöntekijän viransijaisuus

Haemme diakoniatyöntekijän viransijaista ajalle 1.3.2018–31.7.2019. Hakuaika päättyy 31.1.2018 klo 15.00. Lue lisää