Vastuuryhmät
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vastuuryhmät ideoivat ja toteuttavat

Seurakuntalaiset osallistuvat seurakuntamme kehittämiseen sekä toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen myös vastuuryhmissä. Niiden jäsenet avustustavat tapahtumissa, antavat ja käsittelevät palautetta ja antavat ideansa yhteiseksi hyväksi.

Tällä hetkellä seurakunnassamme toimii viisi vastuuryhmää. Uudet vastuuryhmät aloittivat kaksivuotisen toimintakautensa vuoden 2019 alussa.

Aikuistyön vastuuryhmä

Aikuistyön vastuuryhmä kehittää, suunnittelee ja toteuttaa toimintaa aikuisille Siilinjärven seurakunnassa. Vastuuryhmä on viranhaltijoiden avustajina eri tehtävissä, mm. miestenpiirien, naisille tarkoitettujen iltojen, luentosarjojen, retkien ja jumalanpalvelusten ideoinnissa ja toteutuksessa. Lue lisää

Diakonia- ja perhetyön vastuuryhmä

Diakonia- ja perhetyön vastuuryhmässä yhdistyvät sekä ideoiminen että käytännön tekeminen. Ryhmän tehtävänä on tiimin kanssa tehdä diakoniatyötä tunnetuksi ja näkyväksi. Lue lisää

Etelä-Siilinjärven aluetyön vastuuryhmä

Etelä-Siilinjärven aluetyön vastuuryhmä toimii seurakuntamme eteläisten osien seurakuntalaisten hyväksi. Lue lisää

Lapsityön vastuuryhmä

Lapsityön vastuuryhmässä kehitetään lasten ja perheiden toimintaa. Lue lisää

Kansainvälisen työn vastuuryhmä

Vastuuryhmä pohtii yhdessä lähetyssihteerin ja lähetyksen papin kanssa, kuinka lähetystyö ja kansainvälinen työ näkyvät seurakunnassamme. Vastuuryhmä on tärkeä tuki työntekijälle. Vastuuryhmäläiset tuovat seurakuntalaisen näkökulman esille. Ryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Lue lisää