Vastuuryhmät
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vastuuryhmät ideoivat ja toteuttavat

Seurakuntalaiset osallistuvat seurakuntamme kehittämiseen sekä toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen myös vastuuryhmissä. Niiden jäsenet avustustavat tapahtumissa, antavat ja käsittelevät palautetta ja antavat ideansa yhteiseksi hyväksi.

Tällä hetkellä seurakunnassamme toimii seitsemän vastuuryhmää. Uudet vastuuryhmät aloittivat kaksivuotisen toimintakautensa vuoden 2017 alussa.

Aikuistyön vastuuryhmä

Aikuistyön vastuuryhmä kehittää, suunnittelee ja toteuttaa toimintaa aikuisille Siilinjärven seurakunnassa. Vastuuryhmä on viranhaltijoiden avustajina eri tehtävissä, mm. miestenpiirien, naisille tarkoitettujen iltojen, luentosarjojen, retkien ja jumalanpalvelusten ideoinnissa ja toteutuksessa. Lue lisää

Diakoniatyön vastuuryhmä

Diakoniatyön vastuuryhmässä yhdistyvät sekä ideoiminen että käytännön tekeminen.Vastuuryhmä on myös osallistunut diakoniatyön strategiseen suunnitteluun. Lue lisää

Etelä-Siilinjärven aluetyön vastuuryhmä

Etelä-Siilinjärven aluetyön vastuuryhmä toimii seurakuntamme eteläisten osien seurakuntalaisten hyväksi. Lue lisää

Lapsityön vastuuryhmä

Lapsityön vastuuryhmässä kehitetään lasten ja perheiden toimintaa. Tällä hetkellä ryhmään kuuluvat Jukka-Pekka Arffman, Jarkko Juvonen, Eeva Savolainen, Johanna Seppälä ja Sanna Siirilä-Reinikainen. Lue lisää

Lähetystyön vastuuryhmä

Vastuuryhmä pohtii yhdessä lähetyssihteerin ja lähetyksen papin kanssa, kuinka lähetystyö ja kansainvälinen työ näkyvät seurakunnassamme. Vastuuryhmä on tärkeä tuki työntekijälle. Vastuuryhmäläiset tuovat seurakuntalaisen näkökulman esille. Vastuuryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Lue lisää

Musiikkityön vastuuryhmä

Musiikkityön vastuuryhmän tärkein tehtävä on tuoda seurakuntalaisten näkemys ja ääni kuuluviin seurakunnan musiikkityössä. Ryhmä ideoi musiikkitilaisuuksia ja konsertteja yhdessä kanttorien kanssa. Vastuuryhmän aloitteesta ... Lue lisää

Perhetyön vastuuryhmä

Perhetyön vastuuryhmä kehittää diakonisen perhetyön toimintaa. Tällä hetkellä ryhmään kuuluvat Minna Heinämäki, Jani Jämsä, Esa Korhonen, Sari Lukkarinen-Jäntti, Antti Partanen, Karoliina Partanen ja Sarah Weisenberg Lue lisää