Diakoniatyön vastuuryhmä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Diakoniatyön vastuuryhmä

Diakoniatyön vastuuryhmässä yhdistyvät sekä ideoiminen että käytännön tekeminen.Vastuuryhmä on myös osallistunut diakoniatyön strategiseen suunnitteluun.

Diakoniatyön vastuuryhmässä on jäseniä eri puolilta seurakuntaa, jotta mahdollisimman erilaisten asuinalueittein toiveet ja näkemykset tulisivat esille. Ryhmään on kutsuttu niitä, joiden on ollut mahdollista irrottautua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin osin myös päiväaikaan.

Diakoniatyön vastuuryhmän toiminta painottuu vahvasti vuosittaiseen Yhteisvastuukeräykseen: ryhmäläiset suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat keräystä diakoniatyöntekijöiden tukena. Viime vuosina ryhmä on toiminut käsinä ja jalkoina erilaisissa tempauksissa.

Diakoniatyön vastuuryhmä on myös kouluttautunut ahkerasti: käytännön diakoniatyöhön on haettu puhtia mm. Kuopiossa järjestetyiltä diakoniapäiviltä ja kirkkopäiviltä.

Tällä hetkellä ryhmään kuuluvat Leena Korhonen, Inkeri Rissanen, Riitta-Liisa Taskinen, Kirsti Villman ja Markku Voutilainen. Vastuuryhmä kokoontuu kaksi kolme kertaa vuodessa.

Yhteyshenkilö: johtava diakoniatyöntekijä Liisa Tiilikainen

Tiedot on päivitetty 19.10.2017