Etelä-Siilinjärven vastuuryhmä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Etelä-Siilinjärven aluetyön vastuuryhmä

Etelä-Siilinjärven aluetyön vastuuryhmä toimii seurakuntamme eteläisten osien seurakuntalaisten hyväksi.

Toisin kuin muiden ryhmien, tämän vastuuryhmän työtä ei ole rajattu työalojen mukaisesti, vaan keskeisiä ovat esimerkiksi Vuorelan kirkon jumalanpalveluselämään liittyvät tehtävät eli jumalanpalveluksen ja kirkkokahvien avustustyöt sekä alueella järjestettävät seurakunnalliset tapahtumat ja Yhteisvastuukeräys.

Vastuuryhmäläiset on valittu eripuolilta Etelä-Siilinjärveä, jotta he voisivat olla myös seurakunnantoiminnan tiedonvälittäjiä omalla alueellaan ja etsiä omalta osaltaan uusia mahdollisia vastuuhenkilöitä ja vapaaehtoisia seurakunnan eri tehtäväalueille. Tärkeää on sekin, että vastuuryhmäläisillä olisi kosketuspintaa hieman eri kohderyhmiin, esimerkiksi eläke- ja työikäisiin, lapsiperheisiin sekä järjestöjen ja seurojen toimintaan. Miesten tavoittaminen seurakunnantoiminnan piiriin on tärkeää ja voi onnistua paremmin, jos vastuuryhmässäkin on mukana joku sopiva avainhenkilö.

Vuosina 2019–2020 ryhmään kuuluvat Petri Hartikainen, Viljo Nuutinen, Merja Oksman, Anja Pasanen ja Markku Sopanen.

Yhteyshenkilö: pappi Unto Niskanen

Tiedot on päivitetty 28.3.2019