Seurakuntavaalit 2018
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakuntavaaleissa 56 ehdokasta

Marraskuun seurakuntavaaleissa Siilinjärven seurakunnassa on ehdokkaita kahdelta valitsijayhdistykseltä: Kotikirkosta 28 ja Yhteistyöryhmästä 28 eli yhteensä 56 ehdokasta.

Ehdokkaita asettivat samat valitsijayhdistykset kuin vuoden 2014 vaaleissa. Seurakuntavaaleilla valitaan 27 jäsentä seurakunnan kirkkovaltuustoon.

Kotikirkon listalla on 10 nykyisiä valtuutettua ja Yhteistyöryhmän listalla 8 nykyistä valtuutettua. Nykyiset kirkkovaltuuston jäsenet on merkitty listaan tähdellä (*).

Kotikirkon ehdokaslista
Ilkka Ahonen*, Leevi Airaksinen, Suvi Eskola*, Petri Hartikainen, Jonna Iskala, Jarkko Juvonen, Eeva Jäppinen*, Reijo Kaarna, Jouko Kauhanen, Pekka Kiiski*, Kaija Kinnunen, Markus Koivisto*, Riitta Korhonen, Risto Kröger, Ritva Luomi, Jukka Markkanen*, Tapio Markkanen*, Kyllikki Puustinen*, Hanna-Maija Rautiainen, Aapeli Rytkönen, Markku Sopanen, Joonas Tolvanen, Kirsi Tuomainen, Eero Utriainen, Ritva Venäläinen*, Mikko Vestenius, Liisa Väätäinen*, Keijo Weman

Yhteistyöryhmän ehdokaslista
Antti Pekka Ahonen, Inkeri Ahonen, Risto Daavitsainen, Matti Gröhn, Päivi Heikkinen*, Juhani Heiskanen, Päivi Hiltunen, Ossi Jauhiainen*, Janne Kasurinen*, Lauri Katainen*, Saara Kauppinen, Riitta Kerkola*, Leena Korhonen*, Saara Lehtola*, Mira Leinonen, Esko Nenonen, Eila Niskanen, Kari Ojala, Merja Oksman, Anu Puttonen, Virva Ruhanen, Irma Räsänen, Hannu Rättö, Anita Snellman, Helena Sihvonen*, Sami Syri, Tomi Toivanen, Jukka Tuppurainen

Edellisiin vaaleihin verrattuna ehdokasmäärä laski molemmissa ryhmissä: vuonna 2014 ehdokkaita oli kaikkiaan 68, joista Kotikirkolla 32 ja Yhteistyöryhmällä 36. Ehdokkaissa nuorten aikuisten osuus on nyt hieman pienempi kuin edellisvaaleissa.

Äänestää voi kahdessa äänestyspaikassa

Ehdokkaisiin pääsee tutustumaan vaalikoneen avulla, joka aukeaa äänestäjien käyttöön 8.10.

Seurakuntavaaleissa äänestää voivat kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.–10.11.2018. Siilinjärven seurakunnan alueella äänestyspaikkoina toimivat päivittäin Siilinjärven seurakuntatalo ja Vuorelan kirkko. Äänioikeutettu voi myös tilata kotiäänestyksen tietyin edellytyksin. 

Varsinainen vaalipäivä on 18.11.2018, jolloin äänestyspaikat on jaettu äänestysalueittain: kirkonkylän äänestysalueeseen kuuluvat seurakuntalaiset äänestävät Siilinjärven kirkossa ja Toivala-Vuorelan äänestysalueeseen kuuluvat Vuorelan kirkossa. Jokainen äänioikeutettu saa vaalikirjeen, jossa kerrotaan äänestyspaikoista ja -ajoista.

Tulevan kirkkovaltuuston toimikausi on 20192022. Valituiksi tulevat päättäjät ovat avainasemassa esimerkiksi seurakunnan virkoihin, kiinteistöihin ja määrärahoihin liittyvissä ratkaisuissa. 

Seurakuntavaaleissa 2014 äänestysprosentti Siilinjärven seurakunnassa oli 14,7 ja ennakkoon äänesti 8,5 prosenttia äänioikeutetuista.

18.9.2018, päivitetty 11.10.2018

Seurakuntavaalien 2018 teemana on Minun kirkkoni.

Nykyiset päättäjät

Tutustu seurakuntamme nykyiseen kirkkovaltuustoon ja kirkkoneuvostoon. Nykyiset luottamushenkilöt ovat mm. päättäneet Vuorelan kirkon remontista ja valinneet seurakuntaan kirkkoherran ja muita uusia työntekijöitä. Valtuuston ja neuvoston pöytäkirjoista voi lukea lisää luottamushenkilötiden päätöksistä. Seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntamme kirkkovaltuutetut, jotka kautensa alussa valitsevat jäsenet kirkkoneuvostoon.

Äänestä marraskuussa

Vaalien varsinainen äänestyspäivä on 18.11.2018, jolloin Siilinjärven seurakuntalaiset äänestävät kukin oman alueensa äänestyspaikassa joko Toivala-Vuorelassa tai kirkonkylässä. Ennakkoon voi äänestää 6.–10.11. missä tahansa seurakuntavaalien ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomen. Myös kotiäänestys on mahdollinen niille äänioikeutetuille, joiden kyky liikkua tai toimia estää pääsyn äänestyspaikkaan.

Lue lisää Seurakuntavaalit.fi

Vaalisivustolta Seurakuntavaalit.fi saat kattavasti tietoa seurakuntavaaleista. Facebookissa voit liityä tapahtumaan Minun kirkkoni - seurakuntavaalit 2018.

Tutustu myös Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVIn vaalisivustoon.

Maailma muuttuu ja me sen mukana. Äänestämällä voit vaikuttaa kirkon tulevaisuuteen. 

Kuva: Kirkon kuvapankki / Juuso Westerlund