Leena Laurinkari seurakuntapastoriksi
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Leena Laurinkari seurakuntapastoriksi

Leena Laurinkari on saanut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräyksen Siilinjärven I seurakuntapastorin virkaan 1.2.2015 lukien toistaiseksi. Hänen erityisvastuualueenaan on lapsi- ja perhetyö.

Leena Laurinkari on saanut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräyksen Siilinjärven I seurakuntapastorin virkaan 1.2.2015 lukien toistaiseksi. Hänen erityisvastuualueenaan on lapsi- ja perhetyö.

Kirkkoneuvosto antoi 1.10.2014 Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille lausunnon seurakuntapastorin viran täyttämisestä. Soveltuvuus lapsi- ja perhetyöhön oli viran keskeisenä kriteerinä. Ansioiltaan tasavertaisten hakijoiden välillä ei nähty olennaisia eroja ja kirkkoneuvosto päätyi äänin 4-3 esittämään virkaan Pauli Sorantaa.

Tuomiokapituli pyysi vielä marraskuussa kirkkoneuvostolta selvitystä, onko Sorannan ja Laurinkarin välillä suoritettu ansiovertailu. Selvityksessä ei löydetty uusia perusteluja aiempaan lausuntoon. Molemmilla on lapsi- ja perhetyöhön liittyvää työkokemusta. Leena Laurinkarista on hänen 1.1.2014 alkaneelta viransijaisuusajaltaan seurakunnassa myönteinen kokemus.

Seurakuntapastorien virat täyttää hiippakunnan tuomiokapituli, joka on istunnossaan 15.1.2015 antoi viranhoitomääräyksen Leena Laurinkarille. Perusteluina päätöksessä on Laurinkarin pidempi pappiskokemus ja laajempi ja pidempi kokemus lapsi- ja perhetyöstä. Päätöksessä huomioitiin myös seurakunnasta tullut myönteinen käsitys Laurinkarin työstä.