Ympäristödiplomi
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakunnalle luovutettiin ympäristödiplomi

Kati Jansa (vas.) luovuttaa diplomin kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tapio Markkaselle. Vastaanottamassa ovat myös kirkkoherra Seppo Laitanen ja talousjohtaja Urpo Reponen.

kuva: Tuija Hyttinen

Sunnuntain 1.2. messun yhteydessä seurakunnalle luovutettiin ympäristödiplomi. Seurakuntamme on Kuopion hiippakunnassa 13. seurakunta, jolle diplomi myönnetään.

Ympäristödiplomin luovutti Kuopion hiippakunnan hiippakuntasihteeri Kati Jansa. Vastaanottamassa oli talousjohtaja Urpo Reponen, kirkkoherra Seppo Laitanen ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tapio Markkanen.

Siilinjärven seurakunta on Kuopion hiippakunnassa 13. seurakunta, jolle diplomi myönnetään. Mukana ympäristötalkoissa ovat Siilinjärven kanssa Ylä-Savon seurakuntayhtymän viisi seurakuntaa, Joensuun seurakuntayhtymän kuusi seurakuntaa sekä Suonenjoen seurakunta.

Diplomin hakemiseen tähtäävät toimenpiteet aloitettiin huhtikuussa 2013. Seurakunann tiloista ja toiminnoista tehtiin ympäristökatselmus, jonka pohjalta luotiin ympäristöohjelma, jossa asetettiin ympäristöystävälliset tavoitteet. Diplomin myönsi kirkkohallituksen täysistunto joulukuussa 2014.

"Ympäristötyö ei ole yksi työala muiden joukossa, vaan läpäisee kaiken seurakunnan toiminnan. Ympäristötyö on syvästi hengellistä toimintaa. Jumala, kaiken Luoja, on luonut meidät elämään yhdessä tässä maailmassa, ja kantamaan yhteistä vastuuta niin toinen toisistamme kuin ympäristöstä", kuvaili hiippakuntasihteeri Jansa.

"Ympäristödiplomi ei ole palkinto, vaan velvoite ja työmääräys pitää huolta ympäristöstä jatkossakin", muistutti kirkkoherra Laitanen.

Todistus ympäristövastuullisuudesta

Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. Ympäristödiplomi on vapaaehtoinen järjestelmä, jonka avulla seurakunta voi parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa, mutta myös muutoin tehostaa toimintaansa. Se korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta.

Diplomin saa seurakunta, joka ottaa käyttöön kirkon toimintoja varten laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää ympäristödiplomin kriteerit. Asian varmentaa tuomiokapitulin valtuuttama auditoija, ja ympäristödiplomin myöntää kirkkohallitus. Diplomi on voimassa neljä vuotta.

 

2.2.2015