Seurakunta tilastoissa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkosta eroaminen laski jäsenmäärää

Tiedote 28.1.2019

Vuonna 2018 Siilinjärven evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsenmäärä väheni 186 hengellä 16 740 jäseneen. Muutokseen vaikutti eniten kirkosta eroaminen. Vuoden aikana seurakuntaan liittyi 58 jäsentä ja siitä erosi 243 jäsentä. Seurakunnan edellisvuoteen verrattuna kirkosta eroamiset kasvoivat: vuonna 2017 erosi 194 jäsentä. Seurakuntaan liittyneiden määrä on pysynyt ennallaan (60 liittynyttä v. 2017).

Muuttoliike on tasoittunut. Vuoden 2018 aikana seurakuntaan muutti 817 henkilöä ja seurakunnasta pois muutti 866 henkilöä. Vuonna 2017 seurakuntaan muuttaneita oli 835 ja pois muuttaneita 964.

Syntyneiden ja kuolleiden suhde pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Seurakunnan jäseniksi kastettiin 174 ja seurakunnan jäsenistä kuoli 125 henkilöä. Vuotta aikaisemmin kastettuja oli 192 ja kuolleita 129.

Siilinjärveläisistä noin 77,2 % kuuluu Siilinjärven evankelis-luterilaiseen seurakuntaan. Seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisen johdosta laskenut vuosi vuodelta. Vuonna 2017 luterilaiseen kirkkoon kuului 78,1 % siilinjärveläisistä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vahvistettu jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 3 848 191. Kirkkoon kuului vuoden vaihteessa 69,7 % suomalaisista.

Katso myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon väestötilastot

  Vuonna 2018 Vuonna 2017 Vuonna 2016 Vuonna 2015 Vuonna 2014

Seurakunnan jäsenmäärä  (läsnäoleva) 

16 740 16 926 17 126 17 278 17 319

Seurakuntaan liittyneet

58 60 61 59 58

Seurakunnasta eronneet

243 194 176 209 310
Kastetut 174 192 194 220 228
Kuolleet 125 129 127 117 128

Seurakuntaan muuttaneet

817 835 813 860 904

Seurakunnasta muuttaneet

866 964 910 845 935

Kokoamme vuosittain tilastotietoja seurakunnan jäsenmäärästä, seurakuntaan liittyneistä ja siitä eronneista, muuttoliikkeestä sekä elämänkaaren käänteistä. Lue niistä lisää Kirkon tilastoista.


Tuoreimmasta tasekirjasta eli toimintakertomuksesta voit tutustua seurakunnan viimeisimpään toimintavuoteen eri tehtäväalueiden ja talouden näkökulmasta.