Seurakunta tilastoissa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Muuttotappio ja eroaminen laskivat jäsenmäärää

Tiedote 20.3.2018

Vuonna 2017 Siilinjärven evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsenmäärä väheni 200 hengellä 16 926 jäseneen. Muutokseen vaikuttivat eniten muuttoliike ja kirkosta eroaminen. Vuoden aikana seurakuntaan muutti 835 henkilöä ja seurakunnasta pois muutti 964 henkilöä. Vuonna 2017 seurakuntaan liittyi 60 jäsentä ja siitä erosi 194 jäsentä.

Edellisvuoteen verrattuna Siilinjärven seurakunnassa kirkosta eroamiset vähenivät: vuonna 2016 erosi 176 jäsentä. Seurakuntaan liittyneiden määrä on pysynyt ennallaan (61 liittynyttä v. 2016).

Syntyneiden ja kuolleiden suhde pysyi edellisvuoden tasolla. Seurakunnan jäseniksi kastettiin 192 lasta ja seurakunnan jäsenistä kuoli 129 henkilöä. Vuotta aikaisemmin kastettuja oli 194 ja kuolleita 127.

Siilinjärveläisistä 78,1 % kuuluu Siilinjärven evankelis-luterilaiseen seurakuntaan. Seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisen johdosta laskenut vuosi vuodelta.

Katso myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon väestötilastot

  Vuonna 2017 Vuonna 2016 Vuonna 2015 Vuonna 2014

Seurakunnan jäsenmäärä  (läsnäoleva) 

16 926 17 126 17 278 17 319

Seurakuntaan liittyneet

60 61 59 58

Seurakunnasta eronneet

194 176 209 310
Kastetut 192 194 220 228
Kuolleet 129 127 117 128

Seurakuntaan muuttaneet

835 813 860 904

Seurakunnasta muuttaneet

964 910 845 935

Kokoamme vuosittain tilastotietoja seurakunnan jäsenmäärästä, seurakuntaan liittyneistä ja siitä eronneista, muuttoliikkeestä sekä elämänkaaren käänteistä.


Tuoreimmasta tasekirjasta eli toimintakertomuksesta voit tutustua seurakunnan viimeisimpään toimintavuoteen eri tehtäväalueiden ja talouden näkökulmasta.