Seurakunta tilastoissa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Muuttotappio ja eroaminen laskivat seurakunnan jäsenmäärää

Tiedote 9.2.2017

Vuonna 2016 Siilinjärven evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsenmäärä väheni 17 126 jäseneen. Viime vuoden alussa jäsenmäärä oli 17 278. Muutokseen vaikuttivat sekä muuttoliike että kirkosta eroaminen. Vuoden aikana seurakuntaan muutti 813 henkilöä ja seurakunnasta pois muutti 910 henkilöä. Vuonna 2016 seurakuntaan liittyi 61 jäsentä ja siitä erosi 176 jäsentä.

Edellisvuoteen verrattuna Siilinjärven seurakunnassa kirkosta eroamiset vähenivät: vuonna 2015 erosi 209 jäsentä. Seurakuntaan liittyneiden määrä on pysynyt ennallaan (59 liittynyttä v. 2015).

Syntyneiden ja kuolleiden välinen ero kaventui viime vuonna selvästi. Seurakunnan jäseniksi kastettiin 194 lasta ja seurakunnan jäsenistä kuoli 127 henkilöä. Vuotta aikaisemmin kastettuja oli 220 ja kuolleita 117.

Siilinjärveläisistä 78,7 % kuuluu Siilinjärven evankelis-luterilaiseen seurakuntaan. Kunnassa syntyneistä lapsista 87,8 % kastetaan luterilaisen seurakunnan ja kirkon jäseniksi.

Katso myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon väestötilastot

  Vuonna 2016 Vuonna 2015 Vuonna 2014 Vuonna 2013

Seurakunnan jäsenmäärä (läsnäoleva) 

17 126 17 278 17 319 17 505
Seurakuntaan liittyneet 61 59 58 35
Seurakunnasta eronneet 176 209 310 263
Kastetut 194 220 228 231
Kuolleet 127 117 128 135
Seurakuntaan muuttaneet 813 860 904 989
Seurakunnasta muuttaneet 910 845 935 972

Kokoamme vuosittain tilastotietoja seurakunnan jäsenmäärästä, seurakuntaan liittyneistä ja siitä eronneista, muuttoliikkeestä sekä elämänkaaren käänteistä.


Alla olevasta linkistä voit tutustua seurakunnan viimeisimpään toimintakertomukseen, joka sisältää runsaasti tietoa eri tehtäväalueiden toiminnasta ja seurakunnan taloudesta.


pdf liite

Toimintakertomus 2016
Kesätyöpaikat hautausmailla

Etsimme kesä- ja heinäkuuksi työntekijöitä seurakuntamme hautausmaille puistotöihin. Hae verkossa viimeistään 28.2. Lue lisää

Kausityöpaikat hautausmailla

Haemme touko-lokakuuksi kausityöntekijöitä hautausmaiden ja puistoalueiden hoitoon. Hae viimeistään 28.2. Lue lisää