Kirkkoneuvosto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston tulevat kokoukset 2019

 • ke 29.5.2019 klo 18
 • ke 14.8.2019 klo 18
 • ke 11.9.2019 klo 18
 • ke 9.10.2019 klo 18
 • ke 20.11.2019 klo 18
 • ke 18.12.2019 klo 18

Kirkkoneuvoston tehtävät

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvoston puhetta johtaa kirkkoherra. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä.

Kirkkoneuvosto

 • johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi
 • johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa
 • valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii, että kirkkovaltuuston päätökset toteutetaan
 • päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkonkirjojen käyttöön ottamisesta
 • valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvosto kokoontuu vuosittain 8–10 kertaa. Kokoukset eivät ole julkisia. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä talousjohtaja osallistuvat kirkkoneuvoston kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudellaan.

Kokousten asialista julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirja kokouksen jälkeen näillä verkkosivuilla.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja (kirkkoherra), varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Neuvoston kokouksissa ovat läsnä myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sihteerinä toimii talousjohtaja. Lue lisää

Uutisia neuvoston päätöksistä

Tällä sivulla julkaisemme kirkkoneuvoston tiedotteet. Lue lisää

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Tutustu kirkkoneuvoston päätöksiin pöytäkirjoista. Kokouksen esityslista julkaistaan verkossa noin viikkoa ennen kokousta. Lue lisää