Päätöksenteko ja talous 

Siilinjärven seurakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Siihen päättäjät eli luottamushenkilöt valitaan neljän vuoden välein seurakuntavaaleissa. Viimeksi vaalit järjestettiin vuonna 2018.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka toimii kaksi vuotta kerrallaan.

Seurakuntaa johtavat kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä luottamushenkilöiden kanssa.


Talous

Seurakunta rahoittaa toimintansa verotuloilla, toimintatuotoilla, metsätaloudella ja rahastoilla. Vuonna 2018 ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa seurakunnalle kertyi lähes 3,2 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja kertyi runsaat 726 000 euroa. 

Vuonna 2018 toimintaan kului liki 3,7 miljoonaa euroa, ja niistä 65 prosenttia on henkilöstökuluja. Toiminnan vuosikate oli 457 000 euroa. Investointeihin kului vain 53 000 euroa.

Siilinjärven seurakunnan talousarvio vuodelle 2020

Siilinjärven seurakunnan talous- ja toimintakertomus 2018