Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvoston puhetta johtaa kirkkoherra ja sihteerinä toimii talousjohtaja. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä.

Tulevat kokoukset 2019

Kirkkoneuvosto kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa. Kokousten esityslistat julkaistaan verkkosivuilla ennen kokousta ja pöytäkirjat tarkistuksen jälkeen. 

ke 20.11.2019 klo 18
ke 18.12.2019 klo 18

Kirkkoneuvosto kokoontuu vuosittain 8–10 kertaa. Kokoukset eivät ole julkisia. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä talousjohtaja osallistuvat kirkkoneuvoston kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudellaan.

Kokouksen asialista julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirja kokouksen jälkeen näillä verkkosivuilla.

Kirkkoneuvoston tiedotteet

Kirkkoneuvoston tehtävät

  • johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi
  • johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa
  • valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii, että kirkkovaltuuston päätökset toteutetaan
  • päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkonkirjojen käyttöön ottamisesta
  • valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston kokoonpano 2019–2020

puheenjohtaja kirkkoherra Olli Kortelainen
varapuheenjohtaja Liisa Väätäinen
sihteeri talousjohtaja Urpo Reponen


liikenneopettaja

Yhteistyöryhmä

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Janne Kasurinen


tarkastusasiantuntija

Yhteistyöryhmä

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Merja Oksman


kuraattori

Kotikirkko

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Joonas Tolvanen


prosessiasentaja, eläkeläinen

Yhteistyöryhmä

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Kari Ojala

eläkeläinen

Kotikirkko

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Markku Sopanen


erityisopettaja

Yhteistyöryhmä

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Saara Kauppinen


maanviljelijä, eläkeläinen

Kotikirkko

henkilökohtainen varajäsen Kyllikki Puustinen

eläkeläinen

Kotikirkko

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Suvi Eskola