Kansainvälisyyttä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kansainvälisyyttä

Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Hepr. 10:24

Kansainvälinen työmme on laaja-alaista apua, tukea ja rukousta lähellä ja kaukana elävien lähimmäistemme puolesta.

Jokaista kristittyä kutsutaan lähimmäisenrakkauden toteuttajiksi sisarille ja veljille!

Kansainvälisyys näkyy seurakunnassamme mm. lähetystyön, kansainvälisen diakonian, ystävyyssuhteiden, keräysten, Kauneimpien joululaulujen, maahanmuuttajatyön, ryhmien kokoontumisten, tanssin ja erilaisten vierailujen kautta.

Voit pyytää lähetyssihteerin vierailemaan luonasit, tapahtumissa, kerhoissa, kouluilla ja muissa tilanteissa kertoen / kouluttaen kansainvälisyys -teemoista.