Uutislistaukseen

Diakonia on palvelevaa rakkautta

Tänä vuonna vietämme diakonian juhlavuotta. Diakonia ja diakoniatyöntekijät ovat tehneet ja tekevät yhä tänä päivänä merkityksellistä työtä oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja ihmisarvon puolesta.  

Siilinjärven seurakunnan johtavan diakonian viranhaltija Liisa Tiilikaisen mukaan haasteena diakoniatyön historiassa, nykyisyydessä ja tulevassa on ymmärtää yhteiskunnan kipupisteet ja tavoittaa yhteiskunnan huono-osaiset. Ihmiset, jotka tavalla tai toisella kärsivät tässä ajassa. Diakoniatyön määräävänä tekijänä ei ole kirkon jäsenyys, vaan se hätä, jota ihminen kokee.

Ketkä tässä ajassa sitten voivat huonoiten, ovat heikommilla ja putoavat yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolelle?

”Näkisin, että tässä ajassa heitä ovat erilaiset perheet, huonosti voivat nuoret, yksieläjät, pieneläkeläiset. Unohtamatta omalle alueelle tulleita pakolaisia. Ukrainalaiset ja muut maahanmuuttajat tarvitsevat myös kirkon apua”, Tiilikainen sanoo.

”Hälyttävää mielestäni on myös se, että nyt työssäkäyvilläkään ei raha tahdo riittää välttämättömiin elämänkuluihin, kuten peruselintarvikkeisiin, lääkkeisiin tai polttoaineeseen. Monilla ei ole puskuria yhä kallistuviin elinkustannuksiin.”

”Työmme vahvuutena on ollut kautta muuttuvien aikojen ihmisen kohtaaminen kasvokkain, jokaista kunnioittaen ja arvostaen.”

Auttamistapoja on Tiilikaisen mukaan useita. ”Antamalla keskusteluapua useimmiten apua hakevan ihmisen elämäntilanne pikkuhiljaa selkeytyy, autamme myös löytämään muita avunlähteitä ja etuuksia, joihin ihmisellä on oikeus. ”

”Voimaa työssä antaa se, että olemme sitä tehdessä itseämme suuremmalla, hyvän asialla, välittämässä toivoa jokaisessa kohtaamisessa. Emme tee työtämme omin voimin vaan palvelemme näin osaltamme kirkkoa ja lähimmäisiämme.”

”Diakonia ei kuitenkaan ole vain viranhaltijoiden vastuulla – lähimmäisen auttaminen, yhteisöllisyyden rakentaminen ja ympäristöstä huolehtiminen on jokaisen ihmisen tehtävä”, Tiilikainen muistuttaa.

Diakoniatyöntekijä Raija Hallikainen lähetettynä palvelemaan. Kuva: Kirsti Villman

Toimintaa siirretty seurakuntatalolta

Seurakuntatalon tulevan saneerauksen tieltä on diakonian tilaisuuksia siirretty muihin tiloihin. Arjen aterioita nautitaan lokakuussa Vuorelan kirkolla 6.10. klo 11 sekä yhteistyössä Siilinjärven kunnan ja Kuuslahden vanhempainyhdistyksen kanssa järjestettynä Kuuslahden koululla 13.10. klo 9.30–12. Kulttuurikerho kokoaa ukrainalaisesta kulttuurista kiinnostuneita yhteen kerran kuukaudessa Vuorelan kirkon alakerrassa ukrainalaisten ja suomalaisten vapaaehtoisten ohjauksessa.

Niin ikään Etelä-Siilinjärvelle, Vuorelan kirkon työpisteeseen on siirtynyt myös diakoniatyöntekijä Raija Hallikainen. Toimipaikan vaihdon myötä vaihtui myös hänen puhelinnumeronsa, uusi numero on 044 728 4642.

23.9.2022 17.55