Uutislistaukseen

Vuosi 2023 toimitaan alijäämäisellä budjetilla

Seurakunnan tilikauden 2023 tulos arvioidaan liki 372 500 euroa alijäämäiseksi. Se aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä. Kirkkoneuvosto käsitteli talousarvion 23.11.

Siilinjärven seurakunnan logo

Vuoden 2023 talousarviossa Siilinjärven seurakunnan vuosikate on reilut 60 000 euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan edellisvuosien kiinteistöinvestoinneista aiheutuvia poistoja, vaan tilikauden tuloksen arvioidaan jäävän miltei 372 500 euroa alijäämäiseksi. Alijäämä aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä.

Talousarvioehdotuksessa käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat yli neljä miljoonaa euroa, joka on edellisvuoden tasolla. 61,3 prosenttia toimintakuluista syntyy henkilöstökuluista. Niihin käytetään vajaa 2,5 miljoonaa euroa. Henkilöstön koulutukseen seurakunta varaa 29 000 euroa.

Vuonna 2023 seurakunnalle kertyy toimintatuottoja 624 000 euroa, yli 5% vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän vajaat 3,3 miljoonaa euroa ja valtionrahoitusta 420 000 €, jotka ovat vuoden 2022 tasolla.

Verotulot eivät riitä kattamaan toiminnan menoja, vaan seurakunnan toimintaa katetaan myös puunmyyntituloilla, tonttien myynti- ja vuokratuloilla ja maksuilla.

Talousarvio 2023, toiminta- ja taloussuunnitelma 2023–2025 sekä kiinteistöstrategia 2023–2032 olivat seurakunnan kirkkoneuvoston käsittelyssä 23. marraskuuta. Talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä kiinteistöstrategian hyväksyy kirkkovaltuusto kokouksessaan 8. joulukuuta.

Lisätietoja: talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 23.11.2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä

25.11.2022 11.30