Uutislistaukseen

Hautausmaiden hoitosuunnitelma

Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi hautausmaan hoitosuunnitelman. Hoitosuunnitelman teknisten päivitysten tekemisestä vastaa puutarhuri.

Hautausmaiden hoitosuunnitelma täydentää hautausmaiden käyttösuunnitelmia ja antaa hautainhoidosta ja hauta-alueiden hoitamisesta täydentäviä ohjeita. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti hautaustoimen toimintaa ohjaavat kuitenkin ensisijaisesti hautaustoimen ohjesääntö ja hautausmaan käyttösuunnitelma sekä hautausmaan kaava.

Kirkkolaissa ehdotetaan säädettäväksi hautausmaan hoitosuunnitelmasta, jossa voidaan täsmentää seurakunnan ja hautaoikeuden haltijoiden välistä työnjakoa hautojen hoidossa. Hautausmaan hoitosuunnitelman tavoitteena on myös lisätä hautausmaan hoidon suunnitelmallisuutta. Kirkkohallitus suosittelee hoitosuunnitelman laatimista hautausmaille. Ohjeiden mukaan hautausmaiden hoitosuunnitelmaan sisältyvät säännölliset ja usein toistuvat työt kuten kasvillisuuden hoitotyöt, puhtaanapito ja talvikunnossapidon suunnittelu. Pitkän tähtäimen suunnitteluun kuuluvat esimerkiksi puuston uudistamisen suunnittelu sekä hautausmaan toimintaa ja ylläpitoa varten tarvittavien koneiden, kaluston ja tilojen käytön suunnittelu.

Hautaustoimen vastuulle on hoitosuunnitelmassa määritelty hautausmaan kulkuväylien ja pysäköintialueiden hoito sekä talvikunnossapito, kasvillisuuden hoito (mm. nurmikko, perenna- ja pensasalueet sekä puut), yhteisten muistelupaikkojen ja sankarihautojen hoito sekä seurakunnille palautuneiden ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoito. Lisäksi hautaustoimen vastuulle on määritelty hautausmaarakenteiden ja -kalusteiden hoito (portit, aidat, penkit, valaistus, pyörätelineet, opasteet, kameravalvonta- ja kasteluvesijärjestelmä) sekä hautausmaiden puhtaanapito ja jätehuolto.

Hautaoikeuden haltija vastaa siitä, että hautaa hoidetaan hautausmaan arvon mukaisesti. Tämä tarkoittaa mm. yksittäisen haudan hoitoa muistomerkkeineen sekä kukille varattua aluetta ja muistelupaikoille tuotuja muistoesineitä. Muistolehtoon, sirottelualueille ja muualle haudattujen vainajien yhteismuistelupaikalle tuotujen yksittäisten kukkien, koriste-esineiden ja lyhtyjen hoidosta vastaavat omaiset. Hautaustoimi vastaa muistelupaikkojen yleisilmeestä.

Hautainhoitorahaston vastuulla ovat omaisen tilaaman kukkahoitosopimuksen mukaiset työt. Sopimushaudan hoitoon kuuluvat kukka-alueen kunnostaminen ja lannoitus, kukkien istutus, kastelu, kuihtuneiden kukkien nyppiminen sekä kasvinsuojelu tarvittaessa. Hautainhoitorahaston töitä ovat myös istutusalueen kanttaus, nurmen loppusiistintä siimaleikkurilla kukkapenkin ympäriltä sekä rikkaruohojen kitkeminen. Hoitokauden päättyessä hoitosopimukseen kuuluu myös seurakunnan istuttamien kukkien poisto ja kukka-alueen siistiminen.

Lisätietoja: talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 23.11.2022

25.11.2022 11.20