Uutislistaukseen

Vuoden 2022 talous pysyi hyvänä

Siilinjärven seurakunnan vuoden 2022 talouden toteuma oli yli 0,36 miljoonaa euroa arvioitua parempi. Syyt arviota parempaan tulokseen löytyvät useasta eri tekijästä.

Siilinjärven seurakunta

Vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan taloustilanne säilyi hyvänä. Tilikauden tulos oli yli 0,36 miljonaa euroa talousarviossa arvioitua parempi. Syyt positiiviseen tulokseen jäsenmäärän vähenemisestä huolimatta ovat moninaiset.

 

Toiminnan vuosikatteeksi muodostui verotulojen ja valtionrahoituksen, verotuskustannusten, keskusrahastomaksujen sekä rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen yli 528 000 euroa, joka on 24 % edellisvuotta vähemmän. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 3 720 006 euroa, mikä on 1 % edellisvuotta enemmän.

Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 7 % ja toimintakulut 4 %. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi miltei 278 00 euroa arvioitua enemmän. Toimintakulut olivat yli 3,81 miljoonaa euroa.

Tulokseen vaikuttivat arvioitua suuremmat puutavaran myyntituotot, Kotipolku Oy:n osakkeiden myynti kunnalle sekä Saari-Julkulan tonttien myynnistä saadut tulot. Myös kirkollisverotulot muodostuivat arvioitua suuremmiksi.

Investointiosan toteuma oli 50 %. Suurin valmistunut investointi oli Ruokoniemen leirikeskuksen piha-alueen kunnostus 56 500 euroa (lisätalousarvio 18 500 euroa). Lisäksi kunnostettiin Rauhanpuiston huoltorakennuksen piha-alue ja laajennettiin vainajien kylmäsäilytystiloja, yhteensä 28 000 euroa. Seurakuntatalon remontti alkoi, siitä oli vuoden vaihteeseen mennessä maksettu miltei 857 000 euroa.

Käyttöomaisuuden poistojen ja satunnaisten erien jälkeen tilikauden tulos muodostui melkein 55 000 euroa ylijäämäiseksi. Tilikauden tulos oli miltei 362 000 euroa talousarviossa arvioitua parempi.

Seurakunnan korko- ja muut rahoitustuotot olivat vuonna 2022 yhteensä 652 euroa, mikä oli 157 000 euroa arvioitua huonompi tuotto. Vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu siihen, että sijoitussalkusta pystyttäisiin saamaan tuottoa rahastojen myyntivoittoina 150 000 euroa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa seurakunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen kokouksessaan toukokuussa.

Lisätietoja
talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 22.3.2023

27.3.2023 11.00