Uutislistaukseen

Vuoden 2022 tilinpäätös vahvistettiin

Kirkkovaltuusto käsitteli seurakunnan talous- ja toimintakertomuksen sekä vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Seurakunnan vuoden 2022 tilinpäätös oli tilinpäätössiirtojen jälkeen yli 91 000 euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan Siilinjärven seurakunnan taloustilanne säilyi hyvänä. Vuoden 2022 talousarviossa oli varauduttu miltei 381 000 euron alijäämään, mutta tilikauden tulos oli lähes 55 000 euroa ylijäämäinen.

Tilinpäätössiirtona kirjatun poistoeron vähennyksen jälkeen tilikausi muodostui yli 91 000 euroa ylijäämäiseksi. Tulokseen vaikuttivat arvioitua suuremmat puutavaran myyntituotot, Kotipolku Oy:n osakkeiden myynti kunnalle sekä Saari-Julkula tonttien myynnistä saadut tulot. Myös kirkollisverotulot muodostuivat arvioitua suuremmiksi. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 3,72 miljoonaa euroa, mikä oli yhden prosentin edellisvuotta enemmän.

Seurakunnan varsinaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot olivat hieman yli miljoona euroa ja toimintakulut yli 3,8 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 7 % ja toimintakulut 4 %. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi melkein 28 000 euroa arvioitua enemmän.

Toiminnan vuosikatteeksi muodostui yli 528 000 euroa, joka on 24 % edellisvuotta pienempi.

Talouden tasapainottamista jatkettava ylijäämästä huolimatta

Vuoden 2022 talouden positiivinen toteuma tuo puskuria seurakunnan hankkeiden rahoitukseen. Se ei kuitenkaan poista tarvetta talouden tasapainottamiseen pitemmällä aikavälillä. Ylijäämäisen tuloksen syyt ovat kertaluontoisia eivätkä vaikuta tuleviin haasteisiin, joista huomattavimmat ovat tulevina vuosina aleneva jäsenkehitys ja pienenevät verotulot, jotka tulevat vaatimaan niin toiminnan kuin taloudenkin jatkuvaa sopeuttamista.

Jäsenmäärä väheni, henkilöstö pieneni, toiminta sähköistyi

Siilinjärven seurakuntaan kuului vuoden 2022 lopussa 15 617 (15 887) jäsentä. Jäsenmäärä väheni vuoden aikana saman verran kuin seurakunnissa keskimäärin.

Henkilöstöä Siilinjärven seurakunnassa oli vuoden lopussa 51 (57). Työpaikan vaihdosten, eläkkeelle jäämisten ja muista syistä irtisanoutumisten tähden työntekijöitä vaihtui useita; virkoja lakkautettiin, virkoja muutettiin toisiksi viroiksi ja virkoja muutettiin työsopimussuhteiksi.

Vuonna 2022 (suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut) Siilinjärven seurakunnassa siunattiin hautaan 168 (149) vainajaa, kastettiin 148 (143) uutta seurakuntalaista ja vihittiin avioliittoon 90 (63) paria. Kasteiden ja avioliittoon vihkimisten lisääntymisen syynä oli muun muassa se, että seurakuntalaiset olivat lykänneet näiden tilaisuuksien järjestämistä koronan vuoksi.

Rippikouluryhmiä oli 13. Rippikoulutarjonta säilytettiin monipuolisena ja kaikki ryhmät toteutuivat suunnitellusti. Rippikoulun kävijöitä oli 267 (268). Jokainen konfirmaatiomessu striimattiin seurakunnan Youtube-kanavalle, mikä mahdollisti läheisten konfirmaatioon osallistumisen entistä monipuolisemmin.

Diakoniatyö aloitti avoimen olohuone-, vertais-, ja pienryhmätoiminnan, joka rakentuu osittain vapaaehtoisvoimin Arjen aterian ympärille. Ukrainasta tulleet pakolaiset työllistivät diakoniatyötä.

Toimintavuosi 2022 oli vielä koronavuosi. Alkuvuosi elettiin poikkeusoloissa ja vaikka kokoontumisrajoitukset kesään mennessä poistettiin, varsinkin vanhemman väestön keskuudessa oli vielä loppuvuodestakin selvästi havaittavissa pelkoa ja varovaisuutta tulla seurakunnan tilaisuuksiin. Ulkoilmatapahtumiin (mm. helatorstain torimessu, messu Mäntyrannan teatterissa, Siilifolkin kansanlaulukirkko ja iltatori) osallistuttiinkin aktiivisesti, koska niissä tartuntavaara oli pienempi.

Kokousten ja kokoontumisten järjestäminen lähi- ja etäkokoontumisina ja niiden yhdistelminä (hybridi) tuli jäädäkseen. Jumalanpalvelukset Siilinjärven kirkosta järjestetään niin, että niihin voi osallistua tulemalla kirkkoon tai seuraamalla Nettiradiosta audiostriimiä tai Youtubesta videostriimiä etänä joltain älylaitteelta. Striimauksista suosituimpia olivat vuonna 2022 kirkkokonsertit, joiden striimit saavuttivat tuhansia katsojia. Seurakunta oli mukana myös monilla sosiaalisen median kanavilla entistä aktiivisemmin.

tunnelmakuva torilta, lavalla on esiintyjiä, ihmisiä ympärillä, aurinko paistaa
Ukrainalainen ilta kokosi Siilinjärven torille iloisia ihmisiä nauttimaan yhdessäolosta, musiikista ja auringonpaisteesta viime elokuussa.


Lisätietoja:
talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi
kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi
Kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 11.5.2023 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Siilinjärven seurakunnan tilinpäätös 2022 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

16.5.2023 13.02