Uutislistaukseen

Seurakunta ei ole korottamassa veroprosenttia

Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 1,25. Veroja kerätään edelleen kirkon pienimmällä prosentilla.

Siilinjärven seurakunta

Kirkkoneuvosto ei ole korottamassa nykyistä tuloverotuloprosenttia, vaikka sen perusteella arvioitu kirkollisverotulokertymä ei riitä kattamaan talousarviovuoden 2023 kuluja. 

Vuosina 2024–2026 seurakunnan tulosten on ennakoitu jäävän alijäämäisiksi yhteensä yli miljoona euroa. Seurakunta aikoo kattaa tulokset säästöistään eli edellisvuosien ylijäämästä.

Siilinjärven seurakunnan kirkollisveroprosentti on edelleen Kuopion hiippakunnan pienin. Koko Suomessa vain muutamassa ev.lut. seurakunnassa veroprosentti on 1,25 – muissa sitä suurempi. Siilinjärven seurakunta on säilyttänyt tuloveroprosenttinsa samana jo 1970-luvun alkupuolelta.


Kirkkoneuvoston pöytäkirja 25.10.2023

Anu Kopponen
Anu Kopponen
talousjohtaja
Haarahongantie 4
71800 Siilinjärvi

27.10.2023 10.29