Uutislistaukseen

Hautauspalveluiden sekä tilavuokrien hintoja tarkistettiin

Kirkkoneuvosto hyväksyi korotukset hautauspalveluhintoihin 1.7.2024 lukien sekä tilavuokrien uuden hinnoittelun 1.8.2024 lukien.

Hautausmaksuja korotettiin huomioiden yleisen hintatason noususta johtuvat kasvaneet kustannukset palvelun tuottamiskuluissa sekä pyrkimyksen päästä lähemmäs kirkkohallituksen antamaa hautausmaksusuositusta. Kaikkiin hintoihin tehtiin 20 prosentin korotus.

Korotuksista huolimatta Siilinjärven seurakunnan hautaustoimen maksujen keskimääräinen hintataso jää edelleen alle kirkkohallituksen suosituksen sekä hiippakunnan hautausmaksujen keskitason.

Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirja 29.5.2024

Lisätietoja

Anu Kopponen
Anu Kopponen
talousjohtaja
Haarahongantie 4
71800 Siilinjärvi

6.6.2024 11.15