Puinen risti ihmisen kädessä.

Rippikoulut

Rippikoulussa ihmetellään elämää, kiitetään ja rukoillaan Jumalaa, ja pyydetään hänen johdatustaan. Siellä pohditaan myös suhdetta omaan itseensä, toisiin ja koko luomakuntaan.

Sinä kelpaat. Sinä riität. Sinä et ole yksin.

Rippikoulut 2024

Rippikoulun käy seurakunnassamme vuosittain noin 270 nuorta. Siilinjärven seurakunnassa järjestetään kautena 2024 yhteensä 12 eri ryhmää.

Rippikouluun voi tulla, vaikka ei kuuluisikaan ev.lut. kirkkoon. Kuitenkin vain seurakunnan jäsenet voidaan konfirmoida. Nuori voi halutessaan liittyä jäseneksi huoltajiensa suostumuksella.

Ilmoittautuminen vuoden 2024 rippikouluihin on päättynyt lokakuussa 2023.

Kauden 2025 rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu syyskuun puolessa välissä tälle sivulle tulevan linkin kautta. Siilinjärven ev.lut. seurakunnan jäsen, joka täyttää ensi vuonna 15-vuotta, saa meiltä syyskuun alussa postin kautta kutsukirjeen rippikouluun. Kirjeessä on ohjeet ilmoittautumiseen. 

Jos lapsi on mennyt 6-vuotiaana kouluun, monet haluavat käydä rippikoulunkin luokkatovereiden kanssa yhtä aikaa. Huoltajan on tällöin oltava yhteydessä seurakunnan kirkkoherraan, joka myöntää 14-vuotiaalle luvan käydä rippikoulu. Toki rippikoulun voi käydä vuotta myöhemminkin.

 

Mistä rippikoulu koostuu?

Rippikoulu on noin puolen vuoden mittainen kokonaisuus, joka koostuu seurakuntayhteysjaksosta, intensiivijaksosta ja konfirmaatiosta.

1. Seurakuntayhteysjakso 2024

Seurakuntayhteysjakso talvi/kevät koostuu seuraavista:

  1. Kaikkien rippikouluryhmien yhteiset tapahtumat (merkitse kalenteriin):
  • su 28.1. klo 1011.15 Rippikoulusunnuntain sanajumalanpalvelus Siilinjärven kirkossa. Työntekijät esittäytyvät tilaisuuden lopuksi.
  • Helmikuussa Diakoniapäivä Siilinjärven seurakuntasalissa (toteutetaan kolmessa ryhmässä. Vaihtoehtoja on kolme: to 15.2., ti 20.2. tai to 22.2. klo 17.30–19. Oman ryhmän ajankohta selviää ryhmäkohtaisessa kirjeessä 16.11.2023).
  • ke 13.3. klo 18–19 nuorten musiikkitilaisuus Siilinjärven kirkossa.

  1. Ryhmäkohtaiset kokoontumiset
  • Ryhmät 6 ja 10 kokoontuvat Vuorelan seurakuntatalolla. Kaikki muut ryhmät kokoontuvat Siilinjärven seurakuntatalolla.
  • Ryhmävalinnan jälkeen 16.11.2023 saat sähköisen ryhmävalintakirjeen, jossa kerrotaan oman pienryhmäsi aikataulut. Jos ryhmä ei käy, ole yhteydessä vain kirjeessä kerrottuina soittoaikoina rippikoulukoordinaattoriin: Anne Roivainen p. 044 7284 653. Seurakuntatoimisto ei voi vastata rippikouluja koskeviin kysymyksiin.
  • Ensimmäinen ryhmäkohtainen kokoontuminen on Startti-ilta marras–tammikuussa.
  • Ryhmäkohtaisia kokoontumisia on noin kymmenen.

2. Intensiivijakso

Intensiivijaksolla tarkoitetaan leirijaksoa/leirijaksoja/päiväleirijaksoa. Suurin osa rippikouluryhmistä sisältää kuuden päivän mittaisen rippileirin. Näiden lisäksi järjestetään päivärippikoulu (ryhmä 3) sekä seikkailurippikoulu (ryhmä 4). Päivärippikoulu soveltuu parhaiten heille, jotka eivät halua olla yötä pois kotoa tai kaipaavat pienempää ryhmää. Muualla rippileirinsä käyville on oma ryhmä (ryhmä 12).

3. Konfirmaatio

Rippikoulu huipentuu konfirmaatioon. Rippikoululainen saa oikeuden kummin tehtävään, oikeuden käydä itsenäisesti ehtoollisella sekä oikeuden asettua ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa (18 v).  Konfirmaatiotilaisuuteen Siilinjärven kirkossa ei ole rajoituksia henkilömäärän suhteen. Konfirmaatiosta saat tarkempaa tietoa lähemmin kevään huoltajien illassa sekä leirikirjeessä.

 

Ryhmien intensiivijaksojen ja konfirmaatioiden aikataulut 2024

Ryhmä 1: Leiririppikoulu talvi 3.–8.3.2024, konfirmaatio 17.3. klo 13. Ohjelma.

Ryhmä 2: Leiririppikoulu 2.–7.6.2024, konfirmaatio 9.6. klo 10. Ohjelma.

Ryhmä 3: Päivärippikoulu 3.–6.6. ja 10.–12.6.2024, konfirmaatio la 15.6. klo 11. Ohjelma.

Ryhmä 4: Seikkailurippikoulu, retkeilypainotteinen 9.–14.6.2024 Petkeljärven kansallispuistossa, majoitus retkeilykeskuksessa. Konfirmaatio 16.6. klo 10. Ohjelma.

Ryhmä 5: Leiririppikoulu 9.–14.6.2024, konfirmaatio 16.6. klo 13. Ohjelma.

Ryhmä 6: Leiririppikoulu Vuorela 23.6.–28.6.2024, konfirmaatio 30.6. klo 13. Ohjelma.

Ryhmä 7: Leiririppikoulu 30.6.–5.7.2024, konfirmaatio 7.7.klo 13. Ohjelma.

Ryhmä 8: Leiririppikoulu 7.–12.7.2024, konfirmaatio 14.7. klo 13. Ohjelma

Ryhmä 9: Leiririppikoulu 14.–19.7.2024, konfirmaatio 21.7. klo 13. Ohjelma.

Ryhmä 10: Leiririppikoulu Vuorela 21.–26.7.2024, konfirmaatio 28.7. klo 13. Ohjelma.

Ryhmä 11: Leiririppikoulu 28.7.–2.8.2024, konfirmaatio 4.8. klo 13. Ohjelma.

Ryhmä 12: Muualle menevät osallistuvat seurakuntayhteysjaksoon omassa kotiseurakunnassa, mutta käyvät leirijakson muualla. Ohjelma.

Rippikoulumaksut

Maksu leiririppikoulusta on 82 € (muun seurakunnan jäseneltä 152 €) ja päivärippikoulusta 38 € (muun seurakunnan jäseneltä 60 €). Rippikoulumaksusta voi pyytää vapautusta seurakunnan diakonia-avustusta taloudellisin ja/tai diakonisin perustein. Maksuvapautuskaavakkeen voi pyytää joko oman ryhmän ohjaajalta tai seurakuntatoimistosta. Diakoniatyö käsittelee maksuvapautusanomukset. 

Erityisrippikoulu

Kuopion ja Siilinjärven alueella järjestetään myös erityisnuorille, lähinnä kehitysvammaisille, suunnattu rippikoulu. Leirijakso on kesäkuussa Hirvijärven leirikeskuksessa ja ensimmäinen kokoontuminen tammikuussa. Lisätiedot Mira Leinonen 040 484 8467 tai Vaalijalan kehitysvammaistyönpappi 050 558 0204. Ilmoittautuminen rippikouluun sähköisesti Kuopion seurakuntayhtymän rippikouluilmoittautumisen kautta. Myös yksityisrippikoulu on tätä kautta mahdollinen.

 

 

Muualla rippileirinsä käyvät nuoret

Mikäli nuori käy leirin muualla kuin Siilinjärven seurakunnassa, esim. järjestöjen tai herätysliikkeiden, ilmoittautuu hän ryhmään ”Muualla leirinsä käyvät” oman seurakunnan kotisivuilla. Muualla leirinsä käyvä nuori osallistuu seurakuntayhteysjaksoon Siilinjärven seurakunnassa ja saa jaksosta todistuksen kevään viimeisessä tapaamisessa. Seurakuntayhteysjakso on pääosin sisällöltään sama kuin muillakin ryhmillä.

Tiedonkulku ja poissaolot

Tämä rippikoulukirje on ainoa postitse lähetettävä materiaali. Jatkossa kaikki rippikouluun liittyvä toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä annettuihin sähköposteihin (esim. leirikirje, osallistujakortti ja mahdolliset korvaustehtävät). Mikäli haluatte rippikoulun tiedotteita molemmille huoltajille, huolehtikaa siitä, että molempien huoltajien sähköpostiosoitteet on ilmoitettu oikein.

Rippikoulu on läsnäolon koulu, siksi rippikouluun kuuluvat kokoontumiset ovat kaikki velvoittavia. Sairastuminen katsotaan päteväksi syyksi poissaololle. Huoltaja: ota tällöin yhteys omaan ryhmänohjaajaan ja rippikoululainen: sovi poissaolon korvaustavasta. Poissaolon syyksi ei riitä harrastustoiminta tai lomamatka.

Turvallisuus

Rippikoulun toimintaperiaatteisiin ja yhteisiin pelisääntöihin kannattaa tutustua rippikoulutyön sivuilta materiaalista ”Rippikoulun turvallisuus”. On hyvä tietää, että jokainen nuori ja huoltaja sitoutuvat näihin periaatteisiin koko rippikoulun ajaksi.

Tutustu tästä rippikoulun turvallisuus-materiaaliin (aukeaa erillisenä PDF-tiedostona)

Rippikouluun kutsukirje (aukeaa erillisenä PDF-tiedostona)

 

Rippikoulujen ympäristövastuu

Siilinjärven seurakunnassa noudatetaan kirkon yhteistä Vihreät riparit -toimintatapaa, joka ohjaa toteuttamaan rippikouluja ympäristövastuullisesti.

Ajankohtaista nuorille

Nuorten leirejä järjestetään kolmesti vuodessa (Nuorten Kevätleiri, Nuorten Syysleiri & Adventtileiri).

Leirien suunnittelemisesta ja toteuttamisesta vastaavat nuorista ja ohjaajista koostuvat tiimit.

Leiripäivät muodostuvat yhdessä tekemisestä, pelaamisesta ja erilaisista työskentelyistä rennossa ilmapiirissä. Leirin hinta on 48 €/henkilö. Kaikki leirit ovat Ruokoniemen leirikeskuksessa. Nuorten leirit on tarkoitettu 15 - 29 vuotiaille nuorille.

Syksyn 2024 nuortenleirit 

1. Nuorten Adventtileiri pe-su 29.11-1.12 Ruokoniemessä.

 

Kevään 2025 nuortenleiri 

2. Nuorten kevätleiri pe-su 25.-27.4. Ruokoniemessä.

 

Nuorten Perkkisillat  

Perjantai-iltojen Perkkis on säännöllistä toimintaa syksyn ja kevään aikana Siilinjärven seurakuntatalolla.

Perkkis kokoaa eri-ikäistä nuorten porukkaa viettämään aikaa itselle sopivaan aikaan kello 18–22. 

Perkkiksessä voit pelata muun muassa biljardia, pöytäjalista, pingistä, Tv-huoneessa pleikkaa (PS 4) tai lauta- ja korttipelejä. Liikuntatilassa mahdollisuus myös sählyyn.

Iltahartaudessa hiljennytään hetkeksi klo 19.30.

Perkkistoiminnasta vastaavat nuorisotyönohjaaja Kari Kolehmainen ja Janna Vilkkilä.

Kevään 2024 ajan  Perkkikset Siilinjärven seurakuntatalon nuorisotilassa

Huhtikuu  26.4.  aina klo 18–22.

Toukokuu; perjantaisin 3.5., 17.5. aina klo 18-22.

 

Syksyn ajan Perkkisillat kello 18.00-22.00

Syyskuu Pe 13.9, Pe  20.9, Pe 27.9

Lokakuu Pe 4.10, Pe 11.10, 25.10

Marraskuu 1.11, 8.11,15.11,22.1,29.11

Joulukuu 13.12

 

Somepäivystys

Seuriksen somelähetilään, eli ohjaaja-Jannan, saa kiinni aina Jannan työpäivinä snäpistä @jannatuuliaa. Sinne voit tulla kertomaan luottamuksellisesti huolet ja murheet sekä tietenkin ilot ja onnistumiset! Lisäksi se on nopea reitti tavoittaa ohjaaja, jos on mitään kysyttävää nuorille suunnatusta toiminnasta taikka isoshommista. Stooreissa aina päivitettynä miten Janna päivystää kuluvalla viikolla. 

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Kysy lisää rippikoulusta

nuorisotyönohjaaja
Haarahongantie 4
71800 Siilinjärvi

Kouluikäisten toiminta, kerhonohjaajien koulutus ja ohjaus. Siilinlahden ja Kehvon koulukummi. Rippikoulutyö.

seurakuntapastori
Siilinjärven seurakunta
Haarahongantie 4
71800 Siilinjärvi

Kasvatustyö

johtava kasvatuksen viranhaltija
Haarahongantie 4
71800 Siilinjärvi