Kirkkoneuvoston pöytäkirjat ja esityslistat

Julkaisemme kokouksen esityslistan viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirjan kokouksen jälkeen. Katso seuraavat kokousajat.

Kirkkoneuvoston kokous 10/2021 pöytäkirja, 12.10.2021 (pdf)

134 § Vuoden 2022 toimintasuunnitelmien esittely
135 § Seurakuntatalon Ison salin perusparannuksen hankesuunnitelma
136 § Viestintäsuunnittelijan työsuhde
137 § Hoitamattomien hautojen kuulutus- ja lunastusmenettelyn käynnistäminen
138 § LC Siilinjärvi Sandelsin tarjous joulukonsertista
139 § Emännän sijaisuuden jatkaminen
140 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 9/2021 pöytäkirja, 15.9.2021 (pdf)

122 § Toimenpiteet hautausmaiden katselmuksen johdosta
123 § Ylimääräisen hautapaikan hakemus
124 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
125 § Lausuntopyyntö: Sairaalasielunhoitotyöstä tehdyn sopimuksen jatkaminen
126 § Edustajan ja varaedustajan nimeäminen kunnan vanhus- ja vammaisneuvostoon
127 § Kantelu (salainen, julkisuuslaki 6: 22 §)
128 § Koulutussuunnitelman täydennys
129 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 8/2021 pöytäkirja ,18.8.2021 (pdf)

111 § Seurakunnallisen toiminnan maksujen vahvistaminen
112 § Maksuvapautuksen jatkaminen seurakunnan tiloista kastetoimituksessa
113 § Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen
114 § Tiedottajan viran muuttaminen viestintäsuunnittelijan työsuhteeksi
115 § Emännän osittaisen sijaisuuden jatkaminen
116 § Kustannusarvio hautausmaan pääsisäänkäynnin ympäristön muokkaamisesta sekä vaunuvajan sokkelin ja puuosien korjaamisesta
117 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston ylimääräinen kokous 7/2021 pöytäkirja, 22.6.2021 (pdf)

105 § Pankkitililliä olevien varojen sijoitussuunnitelma
106 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 6/2021 pöytäkirja, 9.6.2021 (pdf)

72 § Rippikoulusuunnitelma 2022
73 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Hiltunen
74 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Hyvärinen
75 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Jääskeläinen ja Kinnunen
76 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Mäklin
77 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Nykänen
78 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Rikkinen
79 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/  Sulku
80 §  Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Tervo
81 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Tuomenlehto
82 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Uuksulainen
83 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Asikainen
84 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Kasurinen
85 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Kelhola
86 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Marttila
87 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Nurmi
88 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Aili Parviaisen kp
89 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Paavo Pirisen kp
90 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Rantala
91 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Ristola ja Häkli
92 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Ruotsalainen
93 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Tiihonen
94 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Tuhkanen
95 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Väinö Tuomaisen pk
96 § Puun myynti Välimaa, Savonneva ja Repomäki tiloilta
97 § Irtisanoutuminen: tiedottaja Sini-Marja Kuusipalo
98 § Palvelussuhteen jatkaminen: tiedottaja Merja Tapio
99 § Koulutussuunnitelman täydentäminen: Kirsi Launonen
100 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 5/2021 pöytäkirja, 19.5.2021 (pdf)

62 § Talousarvion 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaohje
63 § Stipendi ylemmästä pastoraalitutkinnosta
64 § Maksuvapautuksen jatkaminen seurakunnan tiloista kastetoimituksessa
65 § Siilinjärven Kotipolku Oy:n osakkeiden myynti
66 § Saari-Julkulan vesialueen vuokraoikeuden jatkaminen
67 § Pankkitilillä olevien varojen sijoitussuunnitelma
68 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 4/2021 pöytäkirja, 21.4.2021 (pdf)

48 § Poistosuunnitelman muuttaminen 1.1.2021 alkaen
49 § III Kappalaisen virka
50 § Vakuutusten kilpailutuksen tarjouksen hyväksyminen
51 § Ansiomerkkitoimikunnan nimeäminen vuosille 2021-2022
52 § Omaisuuden tarkastajan nimeäminen vuosille 2021-2022
53 § Siilinjärven Kotipolku Oy hallituksen jäsenen ja varajäsenen sekä yhtiökokousedustajan nimeäminen vuosille 2021-2022
54 § Edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen
55 § Koulutussuunnitelman täydennys
56 § Investointiosaan lisätalousarvio vuodelle 2021
57 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 3/2021 pöytäkirja, 24.3.2021 (pdf)

34 § Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2020
35 § Henkilöstökertomus 2020
36 § III Kappalaisen virka
37 § Kirkkolain muutos: Sähköinen kokous
38 § Kumitela-alustaisen kaivinkoneen hankinta
39 § Lisäys keittiötiimin koulutussuunnitelmaan
40 § Lisäys kiinteistötiimin koulutussuunnitelmaan
41 § Maksuvapautusanomus Suomen Gideonit
42 § Terveyslannoitus seurakunnan metsätiloille Siilinjärvellä ja Maaningalla
43 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 2/2021 pöytäkirja, 24.2.2021 (pdf)

20 § Sijoitustoiminnan raportti vuodelta 2020
21 § Lomarahan vaihtaminen vapaaksi: Kirkkoherra Olli Kortelainen
22 § Viinamäen hautausmaan aidan rakentaminen Kasurilantien varteen/ Hautausmaan pääsisäänkäynnin suunnitelma
23 § Hautausmaan jätepisteiden uusiminen
24 § Hankintaohje
25 § Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen vuosille 2021-22
26 § Maksuvapautus seurakunnan tilasta kastetoimituksessa
27 § Hinnan kohtuullistamisanomus Ruokoniemen leirikeskuksen käytöstä/ Siilinjärven Invalidit
28 § Maksuvapautus tilojen käytöstä Siilinjärven Virkistys ry
29 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 1/2021 pöytäkirja, 20.1.2021 (pdf)

4 § Palosaseman tonttia koskeva asemakaavamuutos/ maan myynti kunnalle
5 § Kirkon äänentoistolaitteiden hankintaesitys
6 § Ateriahinnasto
7 § Maksuvapautusanomus tilojen käytöstä/ Suomen Gideonit
8 § Maksuvapautusanomus tilojen käytöstä/ Siilinjärven Martat ry
9 § Maksuvapautusanomus tilojen käytöstä/ Vuorelan Martat
10 § Kiinteistötyöryhmän perustaminen
11 § Viinamäen hautausmaan aidan rakentaminen Kasurilantien varteen
12 § Lapsityönohjaajan viransijaisuuden jatkaminen 1.2.2021 - 31.1.2022 väliseksi ajaksi
13 § Lastenohjaajien työaikojen muuttaminen
14 § Lastenohjaajan palkkaaminen
15 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 12/2020 pöytäkirja, 16.12.2020 (pdf)

133 § Irtisanoutuminen: toimistosihteeri Mirka Karhunen
134 § Koulutussuunnitelman täydentäminen
135 § Kirkkokolehtisuunnitelma vuonna 2021
136 § Siilinjärven seurakunnan edustaja Kuopion aluekeskusrekisterin johtokuntaan
137 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
138 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
139 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
140 § Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosille 2021-2022
141 § Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosille 2021-2022
142 § Linja-autokuljetusten hankinta vuosille 2021-2024
143 § Metsätaloussuunnitelman 2021-2030 käsittely
144 § Tilavuokrien hinnasto 1.1.2021 lukien
145 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous pöytäkirja 11/2020, 25.11.2020 (pdf)

119 § Kirkon äänentoistolaitteiden hankintaesitys
120 § Talousarvion 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien 2022-2023 hyväksyminen
121 § Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen 1.1.2021 lukien
122 § Kirkkoneuvoston kokousaikataulu vuodelle 2021
123 § Koulutussuunnitelman 2021 hyväksyminen
124 § Talousjohtajan peruspalkan määrittäminen
125 § Kirkkovaltuuston kokouskutsun lähettäminen sähköisesti
126 § Kiinteistökierroksen pöytäkirja
127 § Kannanotto tilavuokrasta entiselle seurakunnan työntekijälle
128 § Ilmoitusasiat