Kirkkoneuvoston pöytäkirjat ja esityslistat

Julkaisemme kokouksen esityslistan viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirjan kokouksen jälkeen. Katso seuraavat kokousajat.

Kirkkoneuvoston kokous 6/2020, pöytäkirja 10.6.2020 (pdf)

61 § Puun myynti Saari-Julkula-tilalta
62 § Leppäkaarteen kerhotilan vuokraaminen
63 § Viinamäen huoltorakennuksen salaojituksen ja sadevesiviemäröinnin peruskorjaus
64 § Lähetyssihteerin viran täyttäminen
65 § Kirkkoneuvoston syyskauden 2020 kokousaikataulu
66 § Ilmoitusasiat
67 § Tonttien myynti Ryhjänpuro-tilalta 

Kirkkoneuvoston kokous 5/2020, pöytäkirja 20.5.2020 (pdf)

50 § Puun myynti Palosaari -tilalta
51 § Irtisanoutuminen / lastenohjaaja Sisko Hartikainen
52 § Työntekijän siirto toiseen tehtävään / Mirka Karhunen
53 § Selvitys lähetyssihteerin virasta
54 § Rippikoulun vuosisuunnitelman 2021 hyväksyminen
55 § Maksuvapautus tilavuokrista reserviläisjärjestöille
56 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 4/2020, pöytäkirja 22.4.2020 (pdf)

42 § Hautausmaan teräsaidan hankinta
43 § Kuopion aluekeskusrekisteriin liittyminen 1.1.2021
44 § Uuden talousjohtajan peruspalkan määrittäminen
45 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 3/2020, pöytäkirja 25.3.2020 (pdf)

30 § Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2019
31 § Henkilöstökertomus vuodelta 2019
32 § Hautainhoitorahaston sääntöjen hyväksyminen
33 § Palkkauksen tarkistaminen
34 § Lähetyssihteerin irtisanoutuminen
35 § Selvityksen laatiminen lähetyssihteerin virasta
36 § Ilmoitusasiat
37 § Koronaepidemian rajoitusten vaikutukset ja henkilöstöä koskevat toimenpiteet epidemian johdosta

Kirkkoneuvoston kokous 2/2020, pöytäkirja 19.2.2020 (pdf)

16 § Talousjohtajan viran täyttäminen: esitys kirkkovaltuustolle talousjohtajan valinnasta
17 § Lausunto tuomiokapitulille III kappalaisen viran täyttämisestä
18 § III kappalaisen viransijaisuus
19 § Lausunto kirkkohallitukselle esityksestä kirkonkirjojenpitoa koskevien säännösten muuttamisesta
20 § Kirkon vuokra joulukonsertista
21 § Lausunto Itä-Suomen IT-aluekeskuksen johtosäännön muuttamisesta
22 § Hautausmaan teräsaidan tarjouskilpailun järjestäminen
23 § Sijoitustoiminnan raportti vuodelta 2019
24 § Ilmoitusasiat
 

Kirkkoneuvoston kokous 1/2020, pöytäkirja 22.1.2020 (pdf)

4 §   Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali
5 §   Lapsityönohjaajan sijaisuuden jatkaminen
6 §   Lastenohjaajan osittaisen sijaisuuden jatkaminen
7 §   Koulutussuunnitelman täydentäminen
8 §   Koulutussuunnitelman täydentäminen
9 §   Talousjohtajan viran täyttäminen: haastateltavien valinta
10 § Säästämisen ja sijoittamisen asiakkuussopimus Pohjois-Savon Op:n kanssa
11 §  Ilmoitusasiat
 

Kirkkoneuvoston kokous 10/2019, pöytäkirja 18.12.2019 (pdf)

131 § Suorituslisän maksaminen ajalla 1.1.-31.12.2020
132 § Lasten paikan ja pyörätuolipaikan järjestäminen Siilinjärven kirkkoon
133 § Talousjohtajan viran julistaminen haettavaksi
134 § Kustannussopimus seurakunnan historiikin laadinnasta
135 § Hautausmaksujen vahvistaminen 1.1.2020 lukien
136 § Käyttömaksuhinnaston vahvistaminen 1.1.2020 lukien
137 § Kirkkoneuvoston kokousajat kevätkaudella 2020
138 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 9/2019, 20.11.2019 (pdf)

113 § Oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston päätökseen 24.9.2019 § 96
114 § Lausunnon antaminen Teemu Voutilaisen sivutoimilupa-anomukseen
115 § Sivutoimiluvan myöntäminen / Johtava kanttori Vesa Kajava
116 § Kolehtisuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020
117 § Lausunto Itä-Suomen it-aluekeskuksen johtosäännön muuttamiseen
118 § Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen 1.1.2020 lukien
119 § Talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 hyväksyminen
120 § Koulutussuunnitelman 2020 hyväksyminen
121 § Kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen
122 § Kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen
123 § Liittyminen Kuopion aluekeskusrekisteriiin
124 § Taloustoimiston johtosäännön hyväksyminen
125 § Talousjohtajan irtisanoutuminen
126 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 8/2019, 9.10.2019 (pdf) 

103 § Vuoden 2020 toimintasuunnitelmien esittely
104 § Eron myöntäminen luottamustoimista
105 § Määräaikaisen vapautuksen myöntäminen luottamustoimista
106 § Tonttien myynti Ryhjänpuro-tilalta
107 § Leirimaksu lähetysleirillä Ruokoniemessä 28.2.-1.3.2020
108 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 7/2019 , 24.9.2019 (pdf)

91 §  Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020
92 §  Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen / Heinonen
93 §  Määräalan myynti / Smeds
94 §  Määräalan myynti / Lyytikäinen ja Jääskeläinen
95 § Valmiussuunnitelman hyväksyminen
96 §  Lasten paikan ja pyörätuolipaikan järjestäminen Siilinjärven kirkkoon
97 §  Hakeutuminen Reilun kaupan seurakunnaksi
98 §  Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 6/2019, 27.8.2019 (pdf)

76 §  Viinamäen hautausmaan aidan suunnittelu / aitatyypin valinta

77 §  Kameravalvonnan hankkiminen

78 §  Sijoitustoiminnan ohjeiden hyväksyminen

79 §  Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden tarkistaminen

80 §  Puukauppa Ryhjänpuro-, Kilpiniitty- ja Ruokokallio -tiloilta

81 §  Tonttien myynti Ryhjänpuro-tilalta

82 §  Seurakunnallisen toiminnan maksujen vahvistaminen

83 §  Koulutussuunnitelman täydentäminen: srk-pastori Pauli Soranta

84 §  Koulutussuunnitelman täydentäminen: monikulttuurisuuskoulutus

85 §  Tarton matka

86 §  Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 5/2019, 29.5.2019 (pdf)

62 §  Viinamäen hautausmaan aidan suunnittelu / aitatyypin valinta        

63 §  Talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2022 laadintaohje

64 §  Kameravalvonnan hankkiminen kirkkoon ja seurakuntatalolle         

65 §  Ohje henkilökunnan ja luottamushenkilöiden merkkipäivien muistamisesta           

66 §  Päihdeohjelman hyväksyminen           

67 §  Laavun rakentaminen Repomäki –tilalle                       

68 §  Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastajan valinta

69 §  Rippikoulutyön vuosisuunnitelman 2020 hyväksyminen                     

70 §  Ilmoitusasiat                   

71 §  Lausunto Itä-Suomen it-aluekeskuksen johtosäännön muuttamiseen

Kirkkoneuvoston kokous 4/2019, 24.4.2019 (pdf)

54 §  Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajien valinta                        

55 §  Ohjeet kirkon ja muiden seurakuntatilojen käytöstä konsertteihin 

56 §  Viinamäen hautausmaan aidan suunnittelu
57 §  Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 3/2019, 20.3.2019 (pdf)

38 §  Rippikoulun ohjesäännön hyväksyminen                     

39 §  Rippikoulun paikallissuunnitelman 2019-2021 hyväksyminen          

40 §  Koulutussuunnitelman täydentäminen                         

41 §  Hautapaikkaoikeuden myöntäminen

42 §  Hautapaikkaoikeuden luovuttaminen erityisin perustein                   

43 §  Hautapaikkojen luovutushintojen hyväksyminen      

44 §  Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2018              

45 §  Henkilöstökertomus vuodelta 2018    

46 §  Harkinnanvaraisen palkanosan maksaminen ajalla 1.4.-31.12.2019 

47 §  Luottamushenkilöiden palkkiosäännön hyväksyminen                        

48 §  Taloudellisen avustamisen ohjeet vuosille 2019-2022
49 §  Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 2/2019, 20.2.2019 (pdf)

22 §  Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden hankinta vuosille 2019-2022                   

23 §  Ylimmän johdon palkkojen tarkistaminen                    

24 §  Sijoitustoiminnan raportti vuodelta 2018                      

25 §  Hautapaikkaoikeuden myöntäminen

26 §  Ympäristödiplomin uusiminen             

27 §  Koulutussuunnitelman täydentäminen                         

28 §  Koulutussuunnitelman täydentäminen                         

29 §  Lastenohjaajien peruspalkan tarkistaminen                

30 §  Messias-oratorio Siilinjärven kirkossa

31 §  Johtoryhmän perustaminen                 

32 §  Toimituspalkkioiden hyväksyminen
33 §  Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 1/2019, 23.1.2019 (pdf)

4 §    Kirkkoneuvoston sihteerin valinta vuosille 2019-2020                           

5 §    Kirkkoneuvoston jäsen kirkkovaltuuston kokouksissa                          

6 §    Kirkkoneuvoston kokousaikataulu ja -paikka               

7 §    Viranhaltijapäätösten saattaminen kirkkoneuvoston tietoon           

8 §    Siilinjärven Kotipolku oy hallituksen jäsenen ja varajäsenen sekä yhtiökokousedustajan nimeäminen vuosille 2019-2020                        

9 §    Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen vuosille 2019-2020

10 §  Edustajan nimeäminen asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin ja tiekuntien vuosikokouksiin vuosille 2019-2020               

11 §  Asiamies tuomioistuimissa ja muissa viranomaistoimituksissa          

12 §  Omaisuuden tarkastajan nimeäminen vuosille 2019-2020                   

13 §  Ansiomerkkitoimikunnan nimeäminen vuosille 2019-2020                 

14 §  Palkkaustyöryhmän nimeäminen ylimmän johdon palkantarkistusta varten           

15 §  Lapsityönohjaajan viransijaisuuden jatkaminen        

16 §  Tarjous valmiussuunnitelman laadinnasta vuonna 2019
17 §  Ilmoitusasiat