Kirkkoneuvoston pöytäkirjat ja esityslistat

Julkaisemme kokouksen esityslistan viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirjan kokouksen jälkeen. Katso seuraavat kokousajat.

Kirkkoneuvoston kokous 1/2022 esityslista, 18.1.2022 (pdf)

4 § Seurakuntatalon Ison salin, kahvion, keittiön ja wc-tilojen remontin suunnittelijoiden valinta
5 § Työterveyspalveluiden kilpailutus
6 § Maksuvapautus seurakunnan tiloista kastetoimituksessa
7 § Viranhoitomääräyspyyntö määräaikaisen seurakuntapastorin virkaan
8 § Lapsityönohjaajan viransijaisuuden jatkaminen 1.2.-31.9.2022 väliseksi ajaksi
9 § Lisätyövoiman palkkaaminen lapsityöhön
10 § Virkavapausanomus: Sauli Paavilainen
11 § Johtavan nuorisotyönohjaajan sijaisen palkkaaminen
12 § Määräaikaisen nuorisotyönohjaajan palkkaaminen
13 § Nuorisotyönohjaajan viran julistaminen haettavaksi
14 § Koulutussuunnitelman täydennys
15 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 12/2021 pöytäkirja, 8.12.2021 (pdf)

159 § Kirkkoneuvosotn kokousaikataulu vuodelle 2022
160 § Koronapassin käyttöönotto Siilinjärven seurakunnassa
161 § Suorituslisän kohdentaminen 1.1.2022 lukien
162 § Toimistosihteereiden tehtäväkohtaisen palkanosan tarkistaminen, tehtävän vaativuuden muutos
163 § Irtisanoutuminen: nuorisotyönohjaaja Kirsi Pyöriä-Kolehmainen
164 § Emännän sijaisuuden jatkaminen
165 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 11/2021 pöytäkirja, 17.11.2021 (pdf)

145 § Talousarvion 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 hyväksyminen
146 § Koulutussuunnitelman 2022 hyväksyminen
147 § Hyvät johtamis- ja hallintotavat sekä sisäinen valvonta - päivitetyn ohjeen hyväksyminen
148 § Kirkkokolehtisuunnitelma vuonna 2022
149 § Lausuntopyyntö: Kuopion aluekeskusrekisterin johtosäännön muuttaminen
150 § Talousjohtajan peruspalkan määrittäminen
151 § Teemu Voutilaisen sivutoimilupa-anomus: Kirkkoneuvoston lausunto
152 § Puutarhurin virkavapauden jatko ja sijaisjärjestelyt
153 § Yhteistyötiedustelu Siilinjärven Vesa
154 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 10/2021 pöytäkirja, 12.10.2021 (pdf)

134 § Vuoden 2022 toimintasuunnitelmien esittely
135 § Seurakuntatalon Ison salin perusparannuksen hankesuunnitelma
136 § Viestintäsuunnittelijan työsuhde
137 § Hoitamattomien hautojen kuulutus- ja lunastusmenettelyn käynnistäminen
138 § LC Siilinjärvi Sandelsin tarjous joulukonsertista
139 § Emännän sijaisuuden jatkaminen
140 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 9/2021 pöytäkirja, 15.9.2021 (pdf)

122 § Toimenpiteet hautausmaiden katselmuksen johdosta
123 § Ylimääräisen hautapaikan hakemus
124 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
125 § Lausuntopyyntö: Sairaalasielunhoitotyöstä tehdyn sopimuksen jatkaminen
126 § Edustajan ja varaedustajan nimeäminen kunnan vanhus- ja vammaisneuvostoon
127 § Kantelu (salainen, julkisuuslaki 6: 22 §)
128 § Koulutussuunnitelman täydennys
129 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 8/2021 pöytäkirja ,18.8.2021 (pdf)

111 § Seurakunnallisen toiminnan maksujen vahvistaminen
112 § Maksuvapautuksen jatkaminen seurakunnan tiloista kastetoimituksessa
113 § Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen
114 § Tiedottajan viran muuttaminen viestintäsuunnittelijan työsuhteeksi
115 § Emännän osittaisen sijaisuuden jatkaminen
116 § Kustannusarvio hautausmaan pääsisäänkäynnin ympäristön muokkaamisesta sekä vaunuvajan sokkelin ja puuosien korjaamisesta
117 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston ylimääräinen kokous 7/2021 pöytäkirja, 22.6.2021 (pdf)

105 § Pankkitililliä olevien varojen sijoitussuunnitelma
106 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 6/2021 pöytäkirja, 9.6.2021 (pdf)

72 § Rippikoulusuunnitelma 2022
73 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Hiltunen
74 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Hyvärinen
75 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Jääskeläinen ja Kinnunen
76 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Mäklin
77 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Nykänen
78 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Rikkinen
79 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/  Sulku
80 §  Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Tervo
81 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Tuomenlehto
82 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta/ Uuksulainen
83 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Asikainen
84 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Kasurinen
85 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Kelhola
86 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Marttila
87 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Nurmi
88 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Aili Parviaisen kp
89 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Paavo Pirisen kp
90 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Rantala
91 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Ristola ja Häkli
92 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Ruotsalainen
93 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Tiihonen
94 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Tuhkanen
95 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Väinö Tuomaisen pk
96 § Puun myynti Välimaa, Savonneva ja Repomäki tiloilta
97 § Irtisanoutuminen: tiedottaja Sini-Marja Kuusipalo
98 § Palvelussuhteen jatkaminen: tiedottaja Merja Tapio
99 § Koulutussuunnitelman täydentäminen: Kirsi Launonen
100 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 5/2021 pöytäkirja, 19.5.2021 (pdf)

62 § Talousarvion 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2024 laadintaohje
63 § Stipendi ylemmästä pastoraalitutkinnosta
64 § Maksuvapautuksen jatkaminen seurakunnan tiloista kastetoimituksessa
65 § Siilinjärven Kotipolku Oy:n osakkeiden myynti
66 § Saari-Julkulan vesialueen vuokraoikeuden jatkaminen
67 § Pankkitilillä olevien varojen sijoitussuunnitelma
68 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 4/2021 pöytäkirja, 21.4.2021 (pdf)

48 § Poistosuunnitelman muuttaminen 1.1.2021 alkaen
49 § III Kappalaisen virka
50 § Vakuutusten kilpailutuksen tarjouksen hyväksyminen
51 § Ansiomerkkitoimikunnan nimeäminen vuosille 2021-2022
52 § Omaisuuden tarkastajan nimeäminen vuosille 2021-2022
53 § Siilinjärven Kotipolku Oy hallituksen jäsenen ja varajäsenen sekä yhtiökokousedustajan nimeäminen vuosille 2021-2022
54 § Edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen
55 § Koulutussuunnitelman täydennys
56 § Investointiosaan lisätalousarvio vuodelle 2021
57 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 3/2021 pöytäkirja, 24.3.2021 (pdf)

34 § Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2020
35 § Henkilöstökertomus 2020
36 § III Kappalaisen virka
37 § Kirkkolain muutos: Sähköinen kokous
38 § Kumitela-alustaisen kaivinkoneen hankinta
39 § Lisäys keittiötiimin koulutussuunnitelmaan
40 § Lisäys kiinteistötiimin koulutussuunnitelmaan
41 § Maksuvapautusanomus Suomen Gideonit
42 § Terveyslannoitus seurakunnan metsätiloille Siilinjärvellä ja Maaningalla
43 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 2/2021 pöytäkirja, 24.2.2021 (pdf)

20 § Sijoitustoiminnan raportti vuodelta 2020
21 § Lomarahan vaihtaminen vapaaksi: Kirkkoherra Olli Kortelainen
22 § Viinamäen hautausmaan aidan rakentaminen Kasurilantien varteen/ Hautausmaan pääsisäänkäynnin suunnitelma
23 § Hautausmaan jätepisteiden uusiminen
24 § Hankintaohje
25 § Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen vuosille 2021-22
26 § Maksuvapautus seurakunnan tilasta kastetoimituksessa
27 § Hinnan kohtuullistamisanomus Ruokoniemen leirikeskuksen käytöstä/ Siilinjärven Invalidit
28 § Maksuvapautus tilojen käytöstä Siilinjärven Virkistys ry
29 § Ilmoitusasiat