Kirkkoneuvoston pöytäkirjat ja esityslistat

Julkaisemme kokouksen esityslistan viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirjan kokouksen jälkeen. Katso seuraavat kokousajat.

Kirkkoneuvoston kokous 2/2021 pöytäkirja, 24.2.2021 (pdf)

20 § Sijoitustoiminnan raportti vuodelta 2020
21 § Lomarahan vaihtaminen vapaaksi: Kirkkoherra Olli Kortelainen
22 § Viinamäen hautausmaan aidan rakentaminen Kasurilantien varteen/ Hautausmaan pääsisäänkäynnin suunnitelma
23 § Hautausmaan jätepisteiden uusiminen
24 § Hankintaohje
25 § Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen vuosille 2021-22
26 § Maksuvapautus seurakunnan tilasta kastetoimituksessa
27 § Hinnan kohtuullistamisanomus Ruokoniemen leirikeskuksen käytöstä/ Siilinjärven Invalidit
28 § Maksuvapautus tilojen käytöstä Siilinjärven Virkistys ry
29 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 1/2021 pöytäkirja, 20.1.2021 (pdf)

4 § Palosaseman tonttia koskeva asemakaavamuutos/ maan myynti kunnalle
5 § Kirkon äänentoistolaitteiden hankintaesitys
6 § Ateriahinnasto
7 § Maksuvapautusanomus tilojen käytöstä/ Suomen Gideonit
8 § Maksuvapautusanomus tilojen käytöstä/ Siilinjärven Martat ry
9 § Maksuvapautusanomus tilojen käytöstä/ Vuorelan Martat
10 § Kiinteistötyöryhmän perustaminen
11 § Viinamäen hautausmaan aidan rakentaminen Kasurilantien varteen
12 § Lapsityönohjaajan viransijaisuuden jatkaminen 1.2.2021 - 31.1.2022 väliseksi ajaksi
13 § Lastenohjaajien työaikojen muuttaminen
14 § Lastenohjaajan palkkaaminen
15 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 12/2020 pöytäkirja, 16.12.2020 (pdf)

133 § Irtisanoutuminen: toimistosihteeri Mirka Karhunen
134 § Koulutussuunnitelman täydentäminen
135 § Kirkkokolehtisuunnitelma vuonna 2021
136 § Siilinjärven seurakunnan edustaja Kuopion aluekeskusrekisterin johtokuntaan
137 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
138 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
139 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
140 § Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosille 2021-2022
141 § Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosille 2021-2022
142 § Linja-autokuljetusten hankinta vuosille 2021-2024
143 § Metsätaloussuunnitelman 2021-2030 käsittely
144 § Tilavuokrien hinnasto 1.1.2021 lukien
145 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous pöytäkirja 11/2020, 25.11.2020 (pdf)

119 § Kirkon äänentoistolaitteiden hankintaesitys
120 § Talousarvion 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien 2022-2023 hyväksyminen
121 § Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen 1.1.2021 lukien
122 § Kirkkoneuvoston kokousaikataulu vuodelle 2021
123 § Koulutussuunnitelman 2021 hyväksyminen
124 § Talousjohtajan peruspalkan määrittäminen
125 § Kirkkovaltuuston kokouskutsun lähettäminen sähköisesti
126 § Kiinteistökierroksen pöytäkirja
127 § Kannanotto tilavuokrasta entiselle seurakunnan työntekijälle
128 § Ilmoitusasiat


Kirkkoneuvoston kokous 10/2020, pöytäkirja (pdf)

107 § Vuoden 2021 toimintasuunnitelmien esittely
108 § Seurakuntatoimiston perustaminen
109 § Taloussäännön päivittäminen 2 § osalta
110 § Lähetyssihteerin virka
111 § Metsäomaisuuden hoitosopimus vuosille 2021-2030
112 § Ympäristödiplomin uusiminen
113 § Valtuutus As Oy Vuorelan Peltokulman asunto-osakkeiden myyntiprosessin käynnistämisestä
114 § Ilmoitusasiat


Kirkkoneuvoston kokous 9/2020, pöytäkirja (pdf)

93 § Toimenpiteet Rauhanpuiston katselmuksen johdosta
94 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021
95 § Metsäomaisuuden hoitosopimus
96 § Korjaustarveselvitys Viinamäen huoltorakennukselle
97 § Kirkkoherranviraston pihan pysäköintijärjestelyt
98 § Lisäys koulutussuunnitelmaan
99 § Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus
100 § Sijoitustoimintaa koskevan toimivallan siirtäminen talousjohtajalle
101 § Kirkkokolehtisuunnitelman 2020 täydentäminen
102 § Ilmoitusasiat
 

Kirkkoneuvoston kokous 8/2020, pöytäkirja 19.8.2020 (pdf)

84 § Toimenpiteet hautausmaan katselmuksen johdosta
85 § Talousarvion 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 laadintaohje
77 § Virkavapaus: seurakuntapastori Leena Laurinkari
78 § Viranhoitomääräyspyyntö Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille
79 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 7/2020, pöytäkirja 22.7.2020 (pdf)

72 § Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajien valinta
73 § Määräalan myynti Ryhjänpuro-tilalta/ Jaroma ja Kärkkäinen
74 § Määräalan myynti Ryhjänpuro-tilalta / Savolainen
75 § Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta / Hyartt
76 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen / Huttunen
77 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen / Rannankari ja Voutilainen
78 § Tilinkäyttöoikeuden myöntäinen talousjohtaja Anu Kopposelle
79 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 6/2020, pöytäkirja 10.6.2020 (pdf)

61 § Puun myynti Saari-Julkula-tilalta
62 § Leppäkaarteen kerhotilan vuokraaminen
63 § Viinamäen huoltorakennuksen salaojituksen ja sadevesiviemäröinnin peruskorjaus
64 § Lähetyssihteerin viran täyttäminen
65 § Kirkkoneuvoston syyskauden 2020 kokousaikataulu
66 § Ilmoitusasiat
67 § Tonttien myynti Ryhjänpuro-tilalta 

Kirkkoneuvoston kokous 5/2020, pöytäkirja 20.5.2020 (pdf)

50 § Puun myynti Palosaari -tilalta
51 § Irtisanoutuminen / lastenohjaaja Sisko Hartikainen
52 § Työntekijän siirto toiseen tehtävään / Mirka Karhunen
53 § Selvitys lähetyssihteerin virasta
54 § Rippikoulun vuosisuunnitelman 2021 hyväksyminen
55 § Maksuvapautus tilavuokrista reserviläisjärjestöille
56 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 4/2020, pöytäkirja 22.4.2020 (pdf)

42 § Hautausmaan teräsaidan hankinta
43 § Kuopion aluekeskusrekisteriin liittyminen 1.1.2021
44 § Uuden talousjohtajan peruspalkan määrittäminen
45 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 3/2020, pöytäkirja 25.3.2020 (pdf)

30 § Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2019
31 § Henkilöstökertomus vuodelta 2019
32 § Hautainhoitorahaston sääntöjen hyväksyminen
33 § Palkkauksen tarkistaminen
34 § Lähetyssihteerin irtisanoutuminen
35 § Selvityksen laatiminen lähetyssihteerin virasta
36 § Ilmoitusasiat
37 § Koronaepidemian rajoitusten vaikutukset ja henkilöstöä koskevat toimenpiteet epidemian johdosta

Kirkkoneuvoston kokous 2/2020, pöytäkirja 19.2.2020 (pdf)

16 § Talousjohtajan viran täyttäminen: esitys kirkkovaltuustolle talousjohtajan valinnasta
17 § Lausunto tuomiokapitulille III kappalaisen viran täyttämisestä
18 § III kappalaisen viransijaisuus
19 § Lausunto kirkkohallitukselle esityksestä kirkonkirjojenpitoa koskevien säännösten muuttamisesta
20 § Kirkon vuokra joulukonsertista
21 § Lausunto Itä-Suomen IT-aluekeskuksen johtosäännön muuttamisesta
22 § Hautausmaan teräsaidan tarjouskilpailun järjestäminen
23 § Sijoitustoiminnan raportti vuodelta 2019
24 § Ilmoitusasiat