Kirkkoneuvoston pöytäkirjat ja esityslistat

Julkaisemme kokouksen esityslistan viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirjan kokouksen jälkeen. Katso seuraavat kokousajat.

Kirkkoneuvoston kokous 8/2022 esityslista, 28.9.2022 (pdf)

109 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023
110 § Ison salin, kahvion, keittiö ja wc-tilojen remontin urakoitsijoiden valinta
111 § AV-välineistön kokonaistoimituksen hankinta Isoon saliin ja kahvion alueelle
112 § Kalusteiden myynti
113 § Rauhanpuiston muistolehdon muistomerkin laajennus
114 § Hautapaikkaoikeuden myöntäminen
115 § Määräalan myynti Saari-Julkula tilasta / Asikainen
116 § Viranhoitomääräyspyyntö Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille: Jenni Tabell
117 § I Kappalaisen viran täyttäminen; Valmistelutyöryhmän perustaminen
118 § III Seurakuntapastorin viran täyttäminen: Kutsu haastatteluun
119 § Diakonian viran täyttäminen
120 § Lastenohjaaja Virpi Rissasen siirto vastaavan lastenohjaajan tehtävään
121 § Kasvatustyön johtava viranhaltija: Tehtävänimikkeen muuttaminen
122 § Emännän työsopimussuhde: Tehtävään valinta
123 § Irtisanoutuminen: Siivooja Paula Mertojoki
124 § Emännän osittaisen sijaisuuden jatkaminen
125 § Salassa pidettävä julkisuuslain 24 § kohdan 25 perusteella
126 § Koulutussuunnitelman täydennys
127 § Koulutussuunnitelman täydennys
128 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 7/2022 pöytäkirja, 17.8.2022 (pdf)

93 § Toimenpiteet hautausmaan katselmuksen johdosta
94 § Siilinjärven seurakunnan I Kappalaisen virka: Tuomiokapitulin lausuntopyyntö
95 § Virkavapaus: Seurakuntapastori Pauli Soranta
96 § Viranhoitomääräyspyyntö Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille
97 § Vt. seurakuntapastori Kaisa Salon palkan määrääminen
98 § Koulutussuunnitelman täydennys: Seurakuntapastori Jenni Tabell
99 § Koulutussuunnitelman täydennys: Kiinteistötyönjohtaja Jarkko Kuosmanen
100 § Ateriahintoihin korotuksia
101 § Irtisanoutuminen: Emäntä Hilkka Lehto
102 § Emännän työsuhteen julistaminen haettavaksi
103 § III Seurakuntapastorin viran täyttäminen: Valmistelutyöryhmän perustaminen
104 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 6/2022 pöytäkirja, 20.7.2022 (pdf) 

85 § Viranhoitomääräyspyyntö: pastori Kaisa Salo
86 § Siilinjärven seurakunnan III seurakuntapastorin virka: viran täyttäminen
87 § Diakonian viran täyttäminen
88 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 5/2022 pöytäkirja, 1.6.2022 (pdf)

66 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Lehto ja Kosunen
67 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Nissinen
68 § Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen/ Vyyryläinen
69 § Talousarvion 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohje
70 § Puun myynti Hämeensuon ja Särkiniemensuon tiloilta
71 § Viinamäen hautausmaan aluevalaistuksen ja kasteluverkoston uusiminen: Urakoitsijan valinta
72 § Rippikoulusuunnitelma 2023
73 § Siivoojan työsopimussuhde: Tehtävään valinta
74 § Irtisanoutumien Auli Kela
75 § Diakonisen perhetyöntekijän vira: Viran lakkauttaminen
76 § Jenni Tabellin sivutoimilupa-anomus: Kirkkoneuvoston lausunto
77 § Koulutussuunnitelman täydennys: Nuorisotyönohjaaja Meiju Silvast
78 § Hautausmaksujen vahvistaminen 1.7.2022 lukien
79 § Siivous- ja emäntäpalveluiden hinnoittelu 1.7.2022 alkaen
80 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 4/2022 pöytäkirja, 27.4.2022 (pdf)

51 § Seurakuntatalon Ison salin, kahvion, keittiön, eteisaulan ja wc-tilojen saneeraussuunnitelmien hyväksyminen
52 § Lapsityönohjaajan virka: Viran lakkauttaminen
53 § Johtavan nuorisotyönohjaajan viran muuttaminen kasvatusytön johtajan viraksi
54 § Nuorisotyönohjaaja Meiju Silvastin peruspalkan tarkistaminen
55 § Päivärippikoulun ja kesiskerhon isospalkkiot
56 § Irtisanoutuminen: Diakoninen perhetyöntekijä Helena Mattinen
57 § Irtisanoutuminen: Siivooja Heidi Hätinen
58 § Siivoojan työsopimussuhteen julistaminen haettavaksi
59 § Emännän osittaisen sijaisuuden jatkaminen
60 § Ruokoniemen piha-alueen kunnostaminen, urakoitsijan valinta
61 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 3/2022 pöytäkirja, 23.3.2022 (pdf)

35 § Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2021
36 § Henkilöstökertomus 2021
37 § Työsuojelun toimintaohjelman 2022-2025 hyväksyminen
38 § Ruokoniemen leirikeskuksen piha-alueen kunnostuksen suunnitelman hyväksyminen
39 § Seurakuntavaalien äänestysalueet ja vaalilautakunnan asettaminen
40 § Seurakuntavaalikuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen
41 § Edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 2022
42 § Nuorisotyönohjaajan virka: Viran täyttäminen
43 § Irtisanoutuminen: Lapsityönohjaaja Jaana Markkanen
44 § Emännän työsuhde
45 § Siivoojan virkavapaushakemus
46 § Ilmoitusasiat
 

Kirkkoneuvoston kokous 2/2022 pöytäkirja, 23.2.2022 (pdf)

20 § Sijoitustoiminnan raportti vuodelta 2021
21 § Taloudellisen avustamisen ohjeet vuosille 2022-2024 
22 § Muutokset kolehtisuunnitelmaan 
23 § Johtavan diakoniatyöntekijän viran johtosääntö
24 § Diakoniaviranhaltijan johtosääntö 
25 § Sopimus Perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa
26 § Nuorisotyöohjaajan virka: Kutsu haastatteluun
27 § Salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n kohdan 25 perusteella
28 § Salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n kohdan 25 perusteella
29 § Irtisanoutuminen: emäntä Riitta Launonen 
30 § Ilmoitusasiat 

Kirkkoneuvoston kokous 1/2022 pöytäkirja, 18.1.2022 (pdf)

4 § Seurakuntatalon Ison salin, kahvion, keittiön ja wc-tilojen remontin suunnittelijoiden valinta
5 § Työterveyspalveluiden kilpailutus
6 § Maksuvapautus seurakunnan tiloista kastetoimituksessa
7 § Viranhoitomääräyspyyntö määräaikaisen seurakuntapastorin virkaan
8 § Lapsityönohjaajan viransijaisuuden jatkaminen 1.2.-31.9.2022 väliseksi ajaksi
9 § Lisätyövoiman palkkaaminen lapsityöhön
10 § Virkavapausanomus: Sauli Paavilainen
11 § Johtavan nuorisotyönohjaajan sijaisen palkkaaminen
12 § Määräaikaisen nuorisotyönohjaajan palkkaaminen
13 § Nuorisotyönohjaajan viran julistaminen haettavaksi
14 § Koulutussuunnitelman täydennys
15 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 12/2021 pöytäkirja, 8.12.2021 (pdf)

159 § Kirkkoneuvosotn kokousaikataulu vuodelle 2022
160 § Koronapassin käyttöönotto Siilinjärven seurakunnassa
161 § Suorituslisän kohdentaminen 1.1.2022 lukien
162 § Toimistosihteereiden tehtäväkohtaisen palkanosan tarkistaminen, tehtävän vaativuuden muutos
163 § Irtisanoutuminen: nuorisotyönohjaaja Kirsi Pyöriä-Kolehmainen
164 § Emännän sijaisuuden jatkaminen
165 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 11/2021 pöytäkirja, 17.11.2021 (pdf)

145 § Talousarvion 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 hyväksyminen
146 § Koulutussuunnitelman 2022 hyväksyminen
147 § Hyvät johtamis- ja hallintotavat sekä sisäinen valvonta - päivitetyn ohjeen hyväksyminen
148 § Kirkkokolehtisuunnitelma vuonna 2022
149 § Lausuntopyyntö: Kuopion aluekeskusrekisterin johtosäännön muuttaminen
150 § Talousjohtajan peruspalkan määrittäminen
151 § Teemu Voutilaisen sivutoimilupa-anomus: Kirkkoneuvoston lausunto
152 § Puutarhurin virkavapauden jatko ja sijaisjärjestelyt
153 § Yhteistyötiedustelu Siilinjärven Vesa
154 § Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston kokous 10/2021 pöytäkirja, 12.10.2021 (pdf)

134 § Vuoden 2022 toimintasuunnitelmien esittely
135 § Seurakuntatalon Ison salin perusparannuksen hankesuunnitelma
136 § Viestintäsuunnittelijan työsuhde
137 § Hoitamattomien hautojen kuulutus- ja lunastusmenettelyn käynnistäminen
138 § LC Siilinjärvi Sandelsin tarjous joulukonsertista
139 § Emännän sijaisuuden jatkaminen
140 § Ilmoitusasiat