Jätä aloite

Aloitteen tekeminen on yksinkertaista: laadi aloitteesi kirjalliseen muotoon ja toimita se allekirjoitettuna seurakuntatoimistoon. Virastosta aloite ohjataan joko viranhaltijan tai kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Jos asiasta päättää kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteet valtuustolle.

Parhaimmillaan aloite voi edetä kirkolliskokoukseen saakka ja siis kehittää koko Suomen luterilaista kirkkoa.

Vastuuryhmät ideoivat ja toteuttavat

Seurakuntalaiset osallistuvat seurakuntamme toimintaan monin eri tavoin. Toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun osallistuvat myös vastuuryhmät. Vastuuryhmäläiset avustustavat tapahtumissa, käsittelevät palautetta ja antavat ideansa yhteiseksi hyväksi.

Tällä hetkellä seurakunnassamme toimivat aikuistyön, diakonia- ja perhetyön, Etelä-Siilinjärven, kansainvälisen työn sekä lapsityön vastuuryhmät.