Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä tutkitaan avioliiton esteet. Näin varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Avioon aikova pari laittaa esteiden tutkinnan vireille sähköisesti, asioimalla keskusrekisterissä tai postitse.

Jos haluat kirkkohäät, laita esteiden tutkinta vireille seurakunnassa. Avioliiton esteiden tutkinnan ja muut seurakuntamme jäsenasiat hoitaa Kuopion aluekeskusrekisteri.

Avioliittoon aikovien on pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa yhdessä. Tutkinnan voi suorittaa se evankelisluterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. 

Toimi näin

Hyvissä ajoin: Pyydä avioliittosi esteiden tutkintaa ajoissa ennen vihkipäivää. Esteiden tutkimiseen on varattava vähintään seitsemän vuorokautta. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää useita viikkoja. Todistus on voimassa neljä kuukautta. Voit laittaa asian vireille kolmella eri tavalla:

  • Asioimalla paikan päällä: Asioikaa yhdessä jommankumman kotiseurakunnassa. Siilinjärven seurakunnan jäsenen avioesteet tutkii Kuopion aluekeskusrekisteri (Suokatu 22 B Kuopio). Ottakaa käynnille mukaan molempien henkilöllisyystodistukset.
  • Verkkopalvelussa: Esteiden tutkinnan voi laittaa vireille myös verkkopalvelussa joka päivä vuorokauden ympäri.
  • Postitse: Voitte lähettää pyynnön esteiden tutkinnasta postitse. Lomakkeeseen tarvitaan todistajien allekirjoitukset. Siilinjärven seurakunnan jäsenen asiaa hoitaa uopion aluekeskusrekisteri (PL 1064, 70101 Kuopio). 

Miksi avioliiton esteet tutkitaan?

Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei myöskään ole sallittu läheisten sukulaisten kesken. Avioliittoon aikovien on allekirjoitettava vakuutus siitä, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä.

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta

Kun avioliiton esteiden tutkija on todennut, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä, avioliittoon aikovat saavat esteettömyystodistuksen. Vihkipari tuo todistuksen mukanaan vihkikeskusteluun. Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta, joten vihkimisen tulee tapahtua tämän määräajan kuluessa. Jos määräaika on päättynyt, avioliiton esteet on tutkittava uudelleen.