Hankinnat

Siilinjärven ev.lut. seurakunta ilmoittaa käynnissä olevista tarjouskilpailuista Hilmassa eli julkisten hankintojen ilmoituskanavalla, jossa tarjouksen voi jättää sähköisesti. Palvelussa on nähtävänä tarjouspyynnön nimi, tarjouspyynnön kuvaus ja tarjouksen määräaika.

Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. Seurakunnan hankintoja ohjaa hankintalainsäädäntö. Sen tarkoitus on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä edistää yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennustyötä julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Käynnissä olevat tarjouskilpailut

Siilinjärven seurakunnan linja-autokuljetukset vuosina 2021-2024, tarjousten jättö viimeistään 30.11.2020 klo 12. Katso tarjouspyyntö Hilmasta.

Kysy lisää

talousjohtaja
Siilinjärven seurakunta
Haarahongantie 4
71800 Siilinjärvi