Tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja tallennamme tietoja vain asiakaspalvelumme edellyttämiin rekistereihin.

Siilinjärven seurakunta tallentaa toimintaan osallistuvista henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekistereiden tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Omien tietojen tarkastaminen

Rekisteröity voi jättää omien henkilötietojensa tarkastus-, oikaisu- tai poistopyynnön asioimalla Seurakuntatoimistossa (Haarahongantie 4, Siilinjärvi). Seurakuntatoimiston aukioloajat.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tietosuojan yhteyshenkilö

Talousjohtaja Anu Kopponen
Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi
044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi

Tietosuojavastaava

Itä-Suomen it-aluekeskus
Tietosuojavastaava Marko Torvinen
Suokatu 22, 70100 KUOPIO / PL 1064, 70101 KUOPIO
040 484 8222, tietosuojavastaava.iita@evl.fi

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita ja käyttötarkoituksia kuvaava dokumentti. Tietosuojaselosteisiin sisältyy toimintaohje rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi. Ohessa ovat asiakaskäytössä käytettävien henkilörekisteriemme tietosuojaselosteet.

Varhaiskasvatustyö
Nuorisotyö 
Rippikoulutyö 
Musiikkityö 
Diakonia- ja lähetystyöLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Maksuvapautushakemus
Vapaaehtoistoiminta
JäsenrekisteriLinkki avautuu uudessa välilehdessä
HautaustoimiLinkki avautuu uudessa välilehdessä
OstoreskontraLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Laskus ja myyntireskontra
Luottamushenkilötiedot
Vuorelan kirkon kulunvalvontaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Vuorelan kirkon kameravalvonta
Siilinjärven kirkon kameravalvonta
Rauhanpuiston kameravalvonta
Ruokoniemen leirikeskuksen kameravalvonta

 

Lisätietoja tietosuojastaLinkki avautuu uudessa välilehdessä