Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvoston puhetta johtaa kirkkoherra ja sihteerinä toimii talousjohtaja. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä.

Vuoden 2022 kirkkoneuvoston kokoukset

ke 28.9.2022
to 26.10.2022
ke 23.11.2022
(ke 14.12.2022)

Kirkkoneuvosto kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa. Julkaisemme verkossa kokouksen esityslistan noin viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirjan kokouksen jälkeen.

Kirkkoneuvosto kokoontuu vuosittain 8–10 kertaa. Kokoukset eivät ole julkisia. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä talousjohtaja osallistuvat kirkkoneuvoston kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudellaan.

Kirkkoneuvoston tiedotteet

Kirkkoneuvoston tehtävät

  • johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi
  • johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa
  • valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii, että kirkkovaltuuston päätökset toteutetaan
  • päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkonkirjojen käyttöön ottamisesta
  • valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajat ja jäsenet 2021-2022

kirkkoherra
Haarahongantie 4
71800 Siilinjärvi

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Hallinto ja viestintä.

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, eläkeläinen

Kotikirkko

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Suvi Eskola

talousjohtaja
Siilinjärven seurakunta
Haarahongantie 4
71800 Siilinjärvi

Hallinto, taloushallinto ja seurakuntatoimisto, kiinteistöt, maa- ja metsätalous kirkkoneuvoston ja -valtuuston sihteeri


Päivi Heikkinen

tarkastusasiantuntija

Yhteistyöryhmä

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Saara Lehtola


Jarkko Juvonen

kuraattori

Kotikirkko

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Jukka Markkanen


Janne Kasurinen

toimitusjohtaja

Yhteistyöryhmä

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Kari Ojala

Lauri Katainen

prosessiasentaja, eläkeläinen

Yhteistyöryhmä

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Ossi Jauhiainen


Kyllikki Puustinen

farmaseutti

Kotikirkko

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Ritva Venäläinen


Anita Snellman

maa- ja metsätalousyrittäjä

Yhteistyöryhmä

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Merja Oksman

Markku Sopanen

aluepäällikkö, eläkeläinen

Kotikirkko

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Risto Kröger


Liisa Väätäinen

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, eläkeläinen

Kotikirkko

kirkkoneuvostossa henkilökohtainen varajäsen Suvi Eskola