Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvoston puhetta johtaa kirkkoherra ja sihteerinä toimii talousjohtaja. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä.

Vuoden 2024 kirkkoneuvoston kokoukset

ke 20.8.2024 klo 18
ke 18.9.2024 klo 18
ke 23.10.2024 klo 18
ke 20.11.2024 klo 18
(ke 18.12.2024 klo 18)

Kirkkoneuvosto kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa. Julkaisemme verkossa kokouksen esityslistan noin viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirjan kokouksen jälkeen.

Kirkkoneuvosto kokoontuu vuosittain 8–10 kertaa. Kokoukset eivät ole julkisia. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä talousjohtaja osallistuvat kirkkoneuvoston kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudellaan.

Kirkkoneuvoston tiedotteet

Kirkkoneuvoston tehtävät

  • johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi
  • johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa
  • valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii, että kirkkovaltuuston päätökset toteutetaan
  • päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkonkirjojen käyttöön ottamisesta
  • valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajat ja jäsenet 2023–2024

kirkkoherra
Haarahongantie 4
71800 Siilinjärvi

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Hallinto ja viestintä.

talousjohtaja
Siilinjärven seurakunta
Haarahongantie 4
71800 Siilinjärvi

Hallinto, taloushallinto ja seurakuntatoimisto, kiinteistöt, maa- ja metsätalous kirkkoneuvoston ja -valtuuston sihteeri

Anita Snellman

maa- ja metsätalousyrittäjä

Yhteistyöryhmä