Avoimet työpaikat

Seurakunnassamme avoinna olevat työpaikat ilmoitetaan tällä sivulla.

Kesäisin palkkaamme kausi- ja kesätyöntekijöitä hautausmaille ja kesätyöntekijöitä seurakuntatyöhön.

Lisää luterilaisen kirkon työpaikoista saat tietää kirkon verkkosivuilta.

Talousjohtajan virka

Siilinjärven seurakunnassa on haettavana talousjohtajan virka 15.1.2020 klo 15 mennessä.

Talousjohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa, suunnitella ja kehittää seurakunnan talous- ja palkkahallintoa, tietohallintoa, tietosuojaa, hankintatointa, varojen ja omaisuuden hoitoa sekä hautaus- ja kiinteistötointa. Talousjohtaja on taloustoimiston esimies sekä hauta- ja kiinteistötoimen lähiesimiesten esimies.  Taloustoimistossa työskentelee talousjohtajan lisäksi kaksi toimistosihteeriä.

Virkaan valittavalla tulee olla virkaan soveltuva korkea-asteen tutkinto, riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemusta ja hyvät esimies- ja johtamistaidot. Virkaan valittavan pitää olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Arvostamme lisäksi aktiivista ja oma-aloitteista toimintaotetta, yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja, halua ja kykyä uuden oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Edellytämme hyviä viestintätaitoja ja tietoteknisiä taitoja.

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva kokoaikainen virka, jossa noudatetaan virastotyöaikaa (36,75 t/vk).

Viran peruspalkka on 3630,40–4638,26 €/kk (KirVESTES hinnoitteluryhmä J 30). Palkka määräytyy tehtävien vaativuuden, viranhaltijan ammattitaidon ja työssä suoriutumisen kokonaisarvioinnin perusteella.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. Virka täytetään vakinaisesti 1.11.2020 lukien. Valittu henkilö voi kuitenkin aloittaa määräaikaisessa virkasuhteessa perehdytettävänä ja vuosiloman sijaisena 1.7.2020 lukien.

Hakuaika päättyy 15.1.2020 klo 15. Tehtävään haetaan vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse: siilinjarven.seurakunta@evl.fi. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo ja selvitys hakijan kelpoisuudesta.

Valitsemme osan hakijoista haastatteluun, joka pidetään 27.1.2020 Siilinjärven seurakuntatalolla. Hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella osalle hakijoista järjestetään psykologinen soveltuvuusarviointi, josta ilmoitetaan erikseen.

Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto päättää virkaan valittavasta 11.3.2020.

Lisätietoja tehtävästä antavat

  • kirkkoherra Olli Kortelainen 044 7284 611
    (tavoitettavissa 19.–26.12.2019 ja 5.1.2020 alkaen)
  • talousjohtaja Urpo Reponen 044 7284 621
    (tavoitettavissa 19.–21.12. ja 28.12.2019 alkaen)

Siilinjärven seurakunta on 16 500 jäsenen ja yli 50 työntekijän yhteisö aktiivisessa kunnassa Kuopion kupeessa. Seurakunnallamme on toimipisteet kunnan molemmissa taajamissa Siilinjärven kirkonkylällä ja Vuorelassa sekä leirikeskus Kallaveden rannalla.  Toimimme niin, että elämme paikallisen yhteisön keskuudessa ja huolehdimme ympäristöstä kestävästi – niin että sanoma koskettaa ja kirkon jäsenyys koetaan merkityksellisenä.