Päätöksenteko ja talous 

Siilinjärven seurakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Siihen päättäjät eli luottamushenkilöt valitaan neljän vuoden välein seurakuntavaaleissa. Viimeksi vaalit järjestettiin vuonna 2022.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka toimii kaksi vuotta kerrallaan.

Seurakuntaa johtavat kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä luottamushenkilöiden kanssa.

Talous

Seurakunta rahoittaa toimintansa verotuloilla, toimintatuotoilla, metsätaloudella ja rahastoilla. Vuonna 2023 ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa seurakunnalle kertyi 3,7 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja kertyi hiukan yli 675 000 euroa. 

Vuonna 2023 toimintaan kului yli 3,8 miljoonaa euroa, ja niistä 62 % on henkilöstökuluja. Toiminnan vuosikate oli noin 817 700 euroa. Investointeihin kului noin 1 855 000 euroa.

Siilinjärven seurakunnan talousarvio vuodelle 2024

Siilinjärven seurakunnan tilinpäätös 2023

Siilinjärven seurakunnan kiinteistöstrategia vuosille 2023–2032

Siilinjärven seurakunnan onnistumissuunnitelma. Toiminnan suuntaviivat 2020–2025