Päätöksenteko ja talous 

Siilinjärven seurakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Siihen päättäjät eli luottamushenkilöt valitaan neljän vuoden välein seurakuntavaaleissa. Viimeksi vaalit järjestettiin vuonna 2022.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka toimii kaksi vuotta kerrallaan.

Seurakuntaa johtavat kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä luottamushenkilöiden kanssa.

Talous

Seurakunta rahoittaa toimintansa verotuloilla, toimintatuotoilla, metsätaloudella ja rahastoilla. Vuonna 2021 ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa seurakunnalle kertyi lähes 3,2 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja kertyi runsaat 930 000 euroa. 

Vuonna 2021 toimintaan kului liki 3,7 miljoonaa euroa, ja niistä 61,5 % on henkilöstökuluja. Toiminnan vuosikate oli noin 694 000 euroa. Investointeihin kului noin 155 000 euroa.

Siilinjärven seurakunnan talousarvio vuodelle 2023

Siilinjärven seurakunnan talousarvio vuodelle 2022

Siilinjärven seurakunnan tilinpäätös 2022

Siilinjärven seurakunnan kiinteistöstrategia vuosille 2023–2032

Siilinjärven seurakunnan onnistumissuunnitelma. Toiminnan suuntaviivat 2020–2023