Kirkkovaltuuston pöytäkirjat

Julkaisemme kokouksen esityslistan viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirjan kokouksen jälkeen. Katso seuraavat kokousajat.

Kirkkovaltuuston kokous 2/2021, 11.2.2021 pöytäkirja (pdf)

15 § Paloaseman tonttia koskeva asemakaavamuutos/ maan myynti kunnalle
16 § Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuuston kokous 1/2021, 7.1.2021 pöytäkirja (pdf)

4 § Metsätaloussuunnitelman käsittely
5 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
6 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
7 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
8 § Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosille 2021-2022
9 § Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosille 2021-2022
10 § Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuuston kokous 6/2020, 10.12.2020 pöytäkirja (pdf)

42 §  Talousarvion 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 hyväksyminen
43 §  Kirkkovaltuuston kokouskutsun lähettäminen sähköisesti
44 §  Ilmoitusasiat
 

Kirkkovaltuuston kokous 5/2020, 5.11.2020 pöytäkirja (pdf)

32 §  Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021
33 §  Seurakuntatoimiston perustaminen
34 §  Taloussäännön päivittäminen 2§ osalta
35 §  Lähetyssihteerin virka
36 §  Sijoitustoimintaa koskevan toimivallan siirtäminen talousjohtajalle
37 §  Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuuston kokous 4/2020, 13.8.2020 pöytäkirja (pdf)

22 §  Määräalan myynti Ryhjänpuro-tilalta / Jaroma ja Kärkkäinen
23 §  Määräalan myynti Ryhjänpuro-tilalta / Savolainen
24 §  Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta / Hyartt
25 §  Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen / Huttunen
26 §  Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen / Rannankari ja Voutilainen
27 §  Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuuston kokous 3/2020, 17.6.2020 pöytäkirja (pdf)

15 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
16 § Liittyminen Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 lukien
17 § Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuuston kokous 2/2020, 11.3.2020 pöytäkirja (pdf)

9 §    Talousjohtajan viran täyttäminen
10 §  Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuuston kokous 1/2020, 11.2.2020 pöytäkirja (pdf)

4 §  Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali