Kirkkovaltuuston pöytäkirjat

Julkaisemme kokouksen esityslistan viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirjan kokouksen jälkeen. Katso seuraavat kokousajat.

Kirkkovaltuuston kokous 1/2021, 7.1.2021 pöytäkirja (pdf)

4 § Metsätaloussuunnitelman käsittely
5 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
6 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
7 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
8 § Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosille 2021-2022
9 § Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosille 2021-2022
10 § Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuuston kokous 6/2020, 10.12.2020 pöytäkirja (pdf)

42 §  Talousarvion 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 hyväksyminen
43 §  Kirkkovaltuuston kokouskutsun lähettäminen sähköisesti
44 §  Ilmoitusasiat
 

Kirkkovaltuuston kokous 5/2020, 5.11.2020 pöytäkirja (pdf)

32 §  Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021
33 §  Seurakuntatoimiston perustaminen
34 §  Taloussäännön päivittäminen 2§ osalta
35 §  Lähetyssihteerin virka
36 §  Sijoitustoimintaa koskevan toimivallan siirtäminen talousjohtajalle
37 §  Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuuston kokous 4/2020, 13.8.2020 pöytäkirja (pdf)

22 §  Määräalan myynti Ryhjänpuro-tilalta / Jaroma ja Kärkkäinen
23 §  Määräalan myynti Ryhjänpuro-tilalta / Savolainen
24 §  Määräalan myynti Saari-Julkulan tilasta / Hyartt
25 §  Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen / Huttunen
26 §  Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen / Rannankari ja Voutilainen
27 §  Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuuston kokous 3/2020, 17.6.2020 pöytäkirja (pdf)

15 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
16 § Liittyminen Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 lukien
17 § Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuuston kokous 2/2020, 11.3.2020 pöytäkirja (pdf)

9 §    Talousjohtajan viran täyttäminen
10 §  Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuuston kokous 1/2020, 11.2.2020 pöytäkirja (pdf)

4 §  Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali

Kirkkovaltuuston kokous 4/2019, 12.12.2019 pöytäkirja (pdf)

38 §  Talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 hyväksyminen
39 §  Taloustoimiston johtosäännön hyväksyminen
40 §  Kirkkovaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen
41 §  Kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen
42 §  Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuuston kokous 3/2019, 7.11.2019 pöytäkirja (pdf)

26 §  Eron myöntäminen luottamustoimista / Joonas Tolvanen
27 §  Määräaikaisen vapautuksen myöntäminen luottamustoimista / Saara Kauppinen
28 §  Huvilatontin vuokrasopimuksen uusiminen / Heinonen
29 §  Määräalan myynti / Smeds
30 §  Määräalan myynti / Lyytikäinen ja Jääskeläinen
31 §  Päihdeohjelman hyväksyminen
32 §  Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020
33 §  Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuuston kokous 2/2019, 2.5.2019 (pdf)

17 §  Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden hankinta vuosille 2019-2022                   

18 §  Hautapaikkojen luovutushintojen hyväksyminen      

19 §  Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2018              

20 §  Luottamushenkilöiden palkkiosäännön hyväksyminen                        

21 §  Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuuston kokous 1/2019, 9.1.2019 (pdf)

4 §    Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosille 2019-2020                

5 §    Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2019-2020        

6 §    Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valinta vuosille 2019-2022            

7 §    Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen   

8 §    Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2019-2020

9 §    Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosille 2019-2020      

10 §  Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosille 2019-2020                   

11 §  Seurakunnan tietosuojapolitiikan hyväksyminen         

12 §  Ilmoitusasiat