Uutislistaukseen

Kappalaisen valintamenettelystä valitus hallinto-oikeuteen

Kirkkoneuvoston ja valitsijatyöryhmän kappalaisen virkaan esittämä, mutta kirkkovaltuuston äänestyksessä valitsematta jäänyt pastori Kati Jansa on tehnyt kappalaisen viran valintamenettelystä valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kirkkoneuvosto antoi lausuntonsa hallinto-oikeudelle.

Siilinjärven seurakunta

Pastori Kati Jansa on tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kirkollisvalituksen Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksestä koskien 1. kappalaisen virkaa. Valtuuston päätös vaaditaan kumottavaksi perustuslain vastaisena, koska tehtävään ei ole valittu ansioituneinta hakijaa. Valtuuston päätöksessä ohitettiin ansiovertailu, jonka perusteella Jansalla on valmisteluryhmän mielestä hakemusasiakirjojen, tuomiokapitulin lausunnon ja haastattelujen perusteella hakijoista selkeästi parhaat valmiudet hoitaa Siilinjärven seurakunnan I kappalaisen virkaa. Valituksessa nostetaan esiin myös päätöksen ristiriitaisuus tasa-arvolain kanssa.

Kirkkoneuvosto myöntää lausunnossaan hallinto-oikeudelle, että kirkkovaltuuston päätös on kumottava lainvastaisena, koska se on ristiriidassa perustuslain kanssa. Kirkkovaltuuston pöytäkirjasta ei käy ilmi, millä perusteilla tehtiin äänestyksessä voittanut vastaesitys valita Pauli Soranta kappalaisen virkaan. Kuten kirkkoneuvoston pohjaesityksen, myös vastaesityksen olisi pitänyt perustua ansiovertailuun tai muuhun kirjalliseen selvitykseen, jonka mukaan Soranta on virkaan sopivin. Vaikka kirkkolain mukaan virkavaalin yhteydessä on mahdollista jättää perustelut esittämättä, perustuslain mukaan virkavaalipäätöksen tulee perustua asiallisesti hyväksyttäviin syihin ja oikeisiin säännöksiin.

Niiltä osin, kuin valitus koskee tasa-arvolain rikkomista, valitus tulee kirkkoneuvoston lausunnon mukaan hylätä. Kappalaisen rekrytoinnin alkaessa seurakunnassa oli yhtä monta nais- ja miespappia. Muiden papin virkojen järjestelyt ja henkilövalinnat on tehty irrallaan ja riippumatta siitä, miten kappalaisen viran täytössä käy. Ei voida myöskään osoittaa, että kirkkovaltuuston enemmistö olisi äänestänyt virkaan valitun puolesta sukupuolesta johtuen.

 

Lisätietoja:
Kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 25.1.2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lue aiheesta aiemmista uutisista:
I kappalaiseksi valittiin Pauli SorantaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
I kappalaiseksi esitetään Kati JansaaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
I kappalaisen virkaa haki neljäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

26.1.2023 19.40