Uutislistaukseen

Vuoden 2023 tulos arvioidaan alijäämäiseksi

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan vuoden 2023 talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 sekä kiinteistöstrategian vuosille 2023–2032.

Siilinjärven seurakunnan logo

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan vuoden 2023 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman sekä kiinteistöstrategian kokouksessaan torstaina kahdeksas joulukuuta.

Vuoden 2023 talousarviossa Siilinjärven seurakunnan vuosikatteen odotetaan olevan hieman yli 60 000. Vuosikate ei riitä kattamaan edellisvuosien kiinteistöinvestointien poistoja, vaan tilikauden tulos jäänee liki 372 500 euroa alijäämäiseksi. Alijäämä aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämällä.

Talousarviossa käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat yli neljä miljoonaa euroa, joka pysyy vuoden 2022 tasolla. Kuluista melkein kaksi kolmannesta (yli 61 %) syntyy henkilöstökuluista.

Vuonna 2022 seurakunnalle kertyy toimintatuottoja yli 624 000 euroa. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän vajaat 3,3 miljoonaa euroa, joka on edelliskauden tasoa. Valtionrahoituksen määrän on arvioitu olevan 420 000 €.

Investointeihin seurakunta käyttää yhteensä yli 2,3 miljoonaa euroa, ne on suunniteltu rahoitettavan edellisten vuosien ylijäämällä ja sijoitusosuuksien myynneillä.

Pyhän kohtaaminen

Vuoden 2023 toiminnan erityisteemana on Pyhän kohtaaminen. Seurakuntatalon tiloja remontoidaan kodikkaammiksi, saavutettavammiksi ja digiajan vaatimukset täyttäviksi, jolloin myös ulkoiset puitteet Pyhän kohtaamiseen paranevat. Henkiset kynnykset astua seurakunnan tiloihin madaltuvat, kun seurakuntalaisia kutsutaan mukaan monikanavaista viestintää ja etäyhteyksiä hyväksi käyttäen.

Parannamme saavutettavuutta edelleen jumalanpalvelusten striimauksilla sekä radioinneilla seurakunnan omaan Nettiradioon ja satunnaisesti Radio Sandelsiin. Kirkollisten toimitusten striimausta kehitämme seurakunnalta ostettavaksi palveluksi. Sähköiset ilmoitustaulut tulevat myös helpottamaan viestintää.

Järjestämme säännöllisesti yhteislaulutilaisuuksia sekä muita musiikkitilaisuuksia ja konsertteja eri ikäisille seurakuntalaisille. Kehitämme musiikkitilaisuuksista viestimistä.

Tarjoamme aloitetta yhteistyösopimuksen tekemisestä seurakunnan ja Siilinjärven kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen ja Perhekeskuksen kanssa jatketaan. Hyvinvointialueet tulevat olemaan uusi yhteistyökumppani.

Rippikoulutyössä painotamme yhteisöllisyyttä – osallistamme nuoria toimimaan yhdessä. Nuorisotyön kehittämisen Etelä-Siilinjärvellä mahdollistavat käytössä olevat hyvät tilat ja nuoriso-ohjaajaresurssi.

Vapaaehtoisten ohjaamaa Olohuone-toimintaa, Arjen aterioita sekä monikanavaista kohtaamista kehitämme diakoniatyössä. Annamme henkistä, hengellistä ja materiaalista apua, myös maahanmuuttajat huomioiden.

Lähetystyössä tulee olemaan uusia lähettisopimuksia eläköitymisen ja Venäjän tilanteen vuoksi.

Tulevaa värittävät monet juhlat: Piispantarkastus huipentuu piispan visitaatioon 17.–19.11.2023. Lisäksi vietämme vuonna 2023 kirkon 100-vuotisjuhlaa ja seurakunnan 100-vuotisjuhlaa seuraavana vuonna 2024.

Lisätiedot:
talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi
kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 8.12.2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä

9.12.2022 19.36