Uutislistaukseen

Seurakunnan tilikauden tulos ylijäämäinen

Vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan taloustilanne säilyi hyvänä. Tilikauden tulos oli yli 0,7 miljonaa euroa talousarviossa arvioitua parempi. Syy positiiviseen tulokseen oli verotulojen ennakoitua suurempi kasvu.

Siilinjärven seurakunnan logo

Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä henkilöstökertomuksen vahvistettavaksi kirkkovaltuustolle. Vuoden 2023 talousarviossa ennakoitiin alijäämää. Talous toteutui kuitenkin merkittävästi ennakoitua parempana ja lopulliseksi ylijäämäksi muodostui 0,35 milj. euroa.

Vuodesta 2022 toimintatuotot vähenivät 28,7 % ollen yli 0,68 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat vuodessa 1,8 %, ollen liki 3,8 milj. euroa, joten toimintakate heikkeni edellisvuodesta. Tuottoa saatiin muun muassa asunto- ja puunmyyntituloista.

Keskeisin syy arvioitua parempaan tulokseen oli verotulojen ennakoitua suurempi kasvu. Lopullinen verotulokertymä oli 3,7 milj. euroa. Yhteensä verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi miltei 0,44 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Seurakunnan kirkollisveroprosentti on pysynyt samana 1970-luvulta lähtien.

Käyttöomaisuuden poistojen ja satunnaisten erien jälkeen tilikauden tulos muodostui noin 0,35 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tulos oli 0,7 milj. euroa talousarviossa arvioitua parempi.

Seurakunnan sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden vaihteessa yli 2,5 milj. euroa. Vuonna 2023 salkusta myytiin 1,3 milj. euroa seurakuntatalon remontin rahoittamiseksi. Yhteensä korko- ja muut rahoitustuotot olivat yli 0.2. milj. euroa, joka oli melkein 66 000 euroa talousarviota enemmän.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa seurakunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä henkilöstökertomuksen kokouksessaan 7.5.2024

Lisätietoja: talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi
ja kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 20.3.2024

22.3.2024 16.00