Jätä aloite

Aloitteen tekeminen on yksinkertaista: laadi aloitteesi kirjalliseen muotoon ja toimita se allekirjoitettuna kirkkoherranvirastoon. Virastosta aloite ohjataan joko viranhaltijan tai kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Jos asiasta päättää kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteet valtuustolle. Parhaimmillaan aloite voi edetä kirkolliskokoukseen saakka ja siis kehittää koko Suomen luterilaista kirkkoa.

Vastuuryhmät ideoivat ja toteuttavat

Seurakuntalaiset osallistuvat seurakuntamme kehittämiseen sekä toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen myös vastuuryhmissä. Niiden jäsenet avustustavat tapahtumissa, antavat ja käsittelevät palautetta ja antavat ideansa yhteiseksi hyväksi.

Tällä hetkellä seurakunnassamme toimivat aikuistyön, diakonia- ja perhetyön, Etelä-Siilinjärven, kansainvälisen työn sekä lapsityön vastuuryhmät. Uudet vastuuryhmät aloittivat kaksivuotisen toimintakautensa vuoden 2019 alussa.