Kohti pääsiäistä: Kahdet kasvot

Jeesus oli opettanut ja tehnyt tunnustekoja ja ihmeitään todistaakseen Jumalan valtakunnasta, ja lopputuloksena kaikesta oli miltei täydellinen epäonnistuminen. Vain harvat uskoivat ja nämäkin tulisivat hänet myöhemmin kieltämään.

”Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama.” (Joh. 12: 42-43)

Evankeliumin kuvaus miehistä, jotka pelkäsivät enemmän fariseuksia kuin Jumalaa, kertoo ihmisen kahdesta puolesta. Siitä, mitä jokainen ajattelee syvällä sisimmässään ja siitä, mitä kukin näyttää ulospäin. Jeesuksen puheet ja teot kyllä ymmärrettiin, mutta muilta ihmisiltä saatu kunnia merkitsi kuulijoille enemmän kuin Jeesuksen tunnustaminen Messiaaksi.

Nykypäivänä pelkomme kasvojen menettämisestä ei niinkään liity kirkosta tai synagogasta erottamiseen, vaan oman elämämme tukipilareihin, ihmisiin ja asioihin, joiden kautta tunnemme olevamme olemassa. Siksi luulisi olevan aika yhdentekevää, mitä mielipiteitä henkilökohtainen kristillinen vakaumus kenessäkin herättää. Aika moni silti pitää uskonsa omana tietonaan.

Evankeliumi tuo esiin ihmisen kahdet kasvot, hyvät ja pahat. Voiko ihminen sitten elää niin, että maanantaina uskoo ja tiistaina ei? Ainakin tällaisena tuuliviirinä eläminen olisi henkisesti hyvin kuluttavaa. Hallitusmiehet laskelmoivat, ettei heidän julkisesti kannata tunnustaa uskoaan Jeesukseen, koska he menettäisivät paikkansa auringossa. Samalla tavalla ajattelee jokainen, joka on yhtä altis ulkopuoliselle vaikutukselle.

Jeesus ristiinnaulittiin, ennen kuin häneen todella uskottiin. Kuolemallaan hän lunasti meidät synnistä ja ylösnousemisellaan hän avasi tien taivaaseen. Jeesus todisti, että hyvää on olemassa hänen seurassaan. Heijastaako kirkkomme tätä hyvyyttä ja heijastammeko me kristityiksi itseämme kutsuvat tätä hyvyyttä ympärillemme?

13.3.2020
Olli Kortelainen
kirkkoherra

Avoin kämmen pitelee ristiä muistuttavaa avainta.