Uutiset ja tiedotteet

 

Uutislistaukseen

logo_www_png-48.png

Vuoden 2021 tilinpäätös arvioitua parempi

28.3.2022 11.42

Siilinjärven seurakunnan vuoden 2021 talouden toteuma osoittautui ennakoitua paremmaksi. Toteuma oli liki 0,45 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Syyt arviota parempaan tulokseen löytyvät useasta eri tekijästä.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilikauden ylijäämä 233 286 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan taloustilanne säilyi hyvänä. Tilikauden tulos oli yli 0,449 miljoonaa euroa vuoden 2021 talousarviossa arvioitua parempi. Vuoden 2020 tilinpäätös oli myös ylijäämäinen, joten seurakunnalla on nyt takanaan kolme ylijäämäistä tilikautta.

Syyt positiiviseen tulokseen ovat moninaiset. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 8 % ja toimintakulut 7,5 %. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 236 998 euroa arvioitua enemmän. Toimintakulut olivat 3 677 369 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 256 468 euroa. Toiminnan vuosikatteeksi muodostui 693 793 euroa, joka on 21,7 % edellisvuotta pienempi. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 3 683 178 euroa, mikä on reilut 1 % edellisvuotta enemmän.

Tulokseen vaikuttivat arvioitua suuremmat puutavaran myyntituotot noin 300 000 € sekä Ryhjänpuron tonttien myynti noin 160 000 €, rahoitustuotot yli 150 000 € sekä toimintakulujen säästöt. Myös kirkollisverotulot muodostuivat arvioitua suuremmiksi.

Investointiosan toteuma oli 49 %. Suurimmat investoinnit olivat Viinamäen hautausmaan Kasurilantien puoleisen aidan rakentaminen 76 000 euroa, kirkon äänentoistolaitteet 25 000 euroa sekä kirkkovaltuuston hyväksymän lisätalousarvion mukaisesti kirkon striimausvälineistö 15 000 euroa.
 

 

Lisätietoja talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 23.3.2022