Uutiset ja tiedotteet

 

Uutislistaukseen

Siilinjärven seurakunnan logo

Palveluiden hintoja tarkistettiin

3.6.2022 11.51

Kirkkoneuvosto hyväksyi hautausmaksujen sekä siivous- ja emäntäpalveluiden uuden hinnoittelun 1.7.2022 lukien.

Hautausmaksuja korotettiin huomioiden yleisen hintatason noususta johtuvat kasvaneet kustannukset palvelun tuottamiskuluissa sekä pyrkimys päästä lähemmäs kirkkohallituksen antamaa hautausmaksusuositusta. Maksukorotuksia ei ole tehty kylmiön ja siirtouurnien vuokriin. Korotuksista huolimatta hautaustoimen maksujen keskimääräinen hintataso jää edelleen alle kirkkohallituksen suosituksen sekä hiippakunnan hautausmaksujen keskitason.

 

Seurakunnan tilojen vuokraamisen ja käytön yhteydessä tarvittavista siivouspalveluista laskutetaan siivoukseen käytettävien kustannusten kattamiseksi 1.7.2022 lähtien toiminnan mukaisesti. Siivouspalveluita tarjotaan tuntihinta-perusteisesti.

Leirien järjestäjille ja yhdistyksille tarjotaan myös emäntäpalveluita tuntihinnoittelulla.

 

Lisätietoja: talousjohtaja Anu Kopponen 044 728 4621, anu.kopponen@evl.fi
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 1.6.2022