Uutiset ja tiedotteet

 

Uutislistaukseen

Siilinjärven seurakunnan logo

Vuoden 2023 talousarvio alijäämäinen

3.6.2022 12.04

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt talousarvion raamin vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2025 laadintaohjeen. Seurakunnan tilikauden 2023 tulos arvioidaan 208 000 euroa alijäämäiseksi. Se aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä.

Vuoden 2023 talousarviossa Siilinjärven seurakunnan tuloksen ennustetaan jäävän 208 000 euroa alijäämäiseksi ja alijäämän kasvavan tulevina vuosina. Vuosikate säilyy kuitenkin suunnittelukaudella positiivisena. Seurakuntatalon remontin vuoksi vuosikate ei silti tule riittämään investointitarpeisiin. Vuosina 2024–2026 on tarve käyttää aiempien vuosien ylijäämästä yhteensä noin 800 000 euroa alijäämien kattamiseen.

Nykyisen ennusteen mukaan seurakunnan vuoden 2023 ulkoiset toimintakulut olisivat 3,7 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on miltei 63 prosenttia eli yli 2,3 miljoonaa euroa.

Toiminnan arvioidaan tuottavan lähes 590 000 euroa ja kirkollisverotuloja kertyvän yli 3,2 miljoonaa euroa ja valtionrahoitusta 415 000 euroa. Rahastotuottoja on arvioitu kertyvän 100 000 euroa. Poistojen määrä on 470 000 euroa.

Verotusjärjestelmän kokonaisuudistuksen myötä kirkkohallitukselta on tullut Siilinjärven seurakunnalle suositus alentaa kirkollisveroprosenttiaan. Koska seurakunnan toiminta on pitkään ollut alijäämäistä, kirkollisverotulojen lisäksi metsätalouden sekä sijoitusten epävarmoilla tuotoilla katettua, seurakunnalla on ollut ennemminkin painetta nostaa veroprosenttiaan. Täten veroprosentti säilyy entisellään.

 

Lisätietoja: talousjohtaja Anu Kopponen 044 728 4621, anu.kopponen@evl.fi
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 1.6.2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä