Uutislistaukseen

Hautapaikkojen luovutushinnat

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hautapaikkojen korotettujen luovutushintojen hyväksymistä 1.1.2023 lukien.

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.11.2022 esittää kirkkovaltuustolle hautapaikkojen korotettujen luovutushintojen hyväksymistä.

Keskustelun aikana Liisa Väätäinen teki Kyllikki Puustisen kannattamana talousjohtaja Anu Kopposen esitykseen vastaesityksen, jonka mukaan uusi arkkuhauta 30 vuodeksi (maksuryhmä 1) on 120 € ja arkkuhaudan 30 vuoden hautaoikeuden jatkaminen 4 €/hautasija/vuosi. Talousjohtaja Kopposen alkuperäinen esitys oli, että uuden uurnahaudan sekä arkkuhaudan ja lisäarkkuhautapaikan hinnat vastaavat nykyisiä hautaoikeuden jatkaminen / vuosi -hintoja. Kirkkoneuvosto lopulta äänesti asiasta, ja Liisa Väätäisen vastaesitys voitti äänin 6–1. Kirkkoherra Olli Kortelainen äänesti ainoana talousjohtajan esityksen puolesta.

Muilta osin uudet hinnat esitetään kirkkovaltuustolle talousjohtajan esityksen mukaisena.

  Maksuryhmä 1  Maksuryhmä 2
Uusi uurnahauta 30 v, sis. 6 hautasijaa 60,00 240,00
Uurnahaudan hautaoikeuden jatkaminen    
/ vuosi (max 30 v) 2,00 8,00 (ei korotusta)
Uusi arkkuhauta 30 v, sis. 2 hautasijaa 120,00 720,00
Arkkuhaudan hautaoikeuden jatkaminen    
/vuosi (max 30 v) 4,00 24,00 (ei korotusta)
Lisäpaikat arkkuhauta 30 v  180,00  720,00
Tuhkan sirottelupaikka muistolehdossa 6,00 26,00 (ei korotusta)

                                                                                     

 

 

 

 

 

Soveltaminen

Maksuryhmän 1:n hintoja sovelletaan, kun vainajalla on hautaustoimilain 4 §:n mukainen oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle eli kun

- vainajan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä Siilinjärven alueella

- vainajalla ei kuollessaan ollut kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa, mutta asuinpaikka oli

- vainaja on ulkomailla asunut Suomen kansalainen, jonka viimeinen kotikunta ennen ulkomaille muuttamista oli Siilinjärven alueella.

 -vainajan kotikunta tai asuinpaikka kuolinhetkellä oli muualla kuin Siilinjärven alueella, mutta hänellä on kirkkolain mukainen hautapaikkaoikeus aiemmin lunastettuun sukuhautaan.

Maksuryhmän 2:n hintoja sovelletaan, kun vainajalla ei ole hautaustoimilain 4 §:n mukaista oikeutta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle.

Maksu hautapaikan uudelleen lunastuksesta peritään, mikäli hautapaikkaoikeuden haltija jatkaa haudan hallinta-aikaa entisen hautapaikkaoikeuden päättymisen jälkeen tai jos hautauksen yhteydessä entistä hautapaikkaoikeutta on jäljellä vähemmän kuin haudan koskemattomuusaika edellyttää.

Maksuvapautukset/-alennukset

Hautausmaksuja ei peritä, jos vainaja on rintamaveteraani tai hänen puolisonsa taikka alle vuoden ikäinen lapsi.

Hautapaikkojen luovutushinta -asiasta päättää lopullisesti kirkkovaltuusto 8.12.

Kirkkolain 17 luvun 9 §:n mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Kirkkohallituksen yleiskirjeen 22/2012 mukaisesti hautatoimen kustannukset tulee kattaa maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla valtionosuudella. Maksutuotoilla kuuluisi kattaa 20–25 prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista – tällä hetkellä ne kattavat 13,4 prosenttia.
 

Lisätietoja: talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 23.11.2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä

25.11.2022 10.15