Uutislistaukseen

Nimeämisuutisia

Siilinjärven seurakunnan logo

Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokousedustajaksi vuosille 2023–2024 nimettiin Jukka Markkanen ja varaedustajaksi Risto Kröger.

 

Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin ja tiekuntien vuosikokouksiin vuosille 2023–2026 nimettiin edustajaksi talousjohtaja Anu Kopponen tai hänen valtuuttamansa henkilö.

 

Kirkkoneuvosto on kunkin toimikautensa alussa nimennyt asiamiehen, joka valvoo seurakunnan etua ja käyttää puhevaltaa tuomioistuimissa ja eri viranomaisten kanssa käsiteltävissä asioissa. Aiemmin on asiamiehenä lainhuudatusten hakemisessa ja edustajana maanmittaustoimitusten toimituskokouksissa toiminut talousjohtaja. Viranomaisneuvotteluissa seurakuntaa ovat edustaneet ja seurakunnan puhevaltaa tuomioistuimissa käyttäneet kirkkoherra ja/tai talousjohtaja ja/tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Kirkkoneuvosto valitsi asiamieheksi kirkkoherra Olli Kortelaisen ja/tai talousjohtaja Anu Kopposen ja/tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kyllikki Puustisen valvomaan seurakunnan etua ja käyttämään puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaistoimituksissa

 

Kirkkoneuvoston Hyvät johtamis- ja hallintotavat sekä sisäinen valvonta -ohjeen mukaan kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen vähintään yhden omaisuuden tarkastajan, joka vuosittain tarkastaa seurakunnan omistamien rakennusten ja niissä olevan irtaimiston kunnon. Tarkastajalla tulee olla hyvät perustiedot ja -taidot rakennusten ja irtaimiston kunnon arviointia varten. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, joka saatetaan kirkkoneuvostolle, kirkkovaltuustolle ja tilintarkastajalle tiedoksi. Omaisuuden tarkastajaksi toimikaudelle 2023–2024 nimettiin Janne Kasurinen.

 

Kirkkoneuvostolla on oikeus hakea kunnia- ja ansiomerkkejä sekä arvonimiä seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille. Seurakunnassa on ollut kirkkoneuvoston nimeämä ansiomerkkitoimikunta, jonka tehtävänä on ollut valmistella kirkkoneuvostolle kunnia- ja ansiomerkkien sekä arvonimien hakemiset.
Ansiomerkkitoimikuntaan vuosille 2023–2024 nimettiin talousjohtaja Anu Kopposen ja sihteeri Sirpa Sunin lisäksi Anita Snellman ja Ritva Venäläinen.

 

Lisätietoja: talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 25.1.2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä

26.1.2023 19.31