Uutislistaukseen

Henkilöstöuutisia seurakunnasta

II Seurakuntapastorin viransijaisena aloittaa toukokuun lopussa Päivi Flinkman. Seurakuntamestarin työhön valittiin Janne Hoffren. Siivojan työsuhteeseen palkattiin Elina Martikainen.

Siilinjärven seurakunta

II seurakuntapastori

Siilinjärven seurakunnassa tarvitaan II seurakuntapastorin viransijaista pastori Pauli Sorannan hoitaessa I kappalaisen virkaa virkaatekevänä. Soranta on virkavapaalla seurakuntapastorin virastaan, kunnes hallinto-oikeuteen valitetusta kappalaisen viran hakuprosessista saadaan päätös. II seurakuntapastorin viran erityisinä tarpeina on diakoniatyö ja osallistuminen rippikoulutyöhön.

Kirkkoneuvosto on pyytänyt Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta pappisvihkimyksen saamista TM Päivi Flinkmanille. Seurakunta antaa vokaation, eli kutsuu Flinkmanin seurakunnan vs. II seurakuntapastorin tehtävään 29.5.–31.12.2023 väliseksi ajaksi. Kirkkoneuvosto on pyytänyt Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta pappisvihkimyksen saamista Flinkmanille.

Flinkman on valmistunut teologian maisteriksi 2019, hän on koulutukseltaan myös terveydenhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Tällä hetkellä hän työskentelee Tuusulan ev.lut. seurakunnan talousjohtajana.

Flinkman aloittaa pastorin työn pappisvihkimyksensä jälkeen 29.5.2023

Seurakuntamestari

Seurakuntamestarin tehtävän valintaa varten koottiin valmistelutyöryhmä, joka hakemuksien ja haastatteluiden perusteella teki kirkkoneuvostolle esityksen. Esityksen mukaisesti seurakuntamestariksi valittiin Janne Hoffren, joka aloittaa työt toukokuun alusta.

Siivooja

Siivoojan sijaisena viime vuoden marraskuusta saakka työskennellyt Elina Martikainen palkattiin siivoojan työsuhteeseen 1.5.2023 lähtien.
 

Lisätietoja
kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi
talousjohtaja Anu Kopponen, 044 7284 621, anu.kopponen@evl.fi

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 22.3.2023

27.3.2023 10.00