Uutislistaukseen

Talousarviossa 2020 hillitään menojen kasvua

31.5.2019 08.00

Kirkkoneuvosto antoi ohjeen seurakunnan seuraavan talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimiseksi. Veroprosenttia ei nosteta, mutta menot eivät saa kasvaa.

Nykyisen ennusteen mukaan seurakunnan vuoden 2020 ulkoiset toimintakulut 3,8 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on reilut 65 prosenttia eli 2,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvun johdosta tulevan tilikauden kokonaistulosennuste on 253 000 euroa alijäämäinen.

Toiminnan arvioidaan tuottavan 669 600 euroa ja kirkollisverotuloja kertyvän vajaat 3,2 miljoonaa euroa ja valtionrahoitusta 413 000 euroa. Rahastotuottoja on arvioitu kertyvän 120 000 euroa. Poistojen määrä on 463 000 euroa. Vuosikatteen arvioidaan riittävän kattamaan investointitarpeet.

Alijäämien kattamiseen on kolmena seuraavana vuonna tarve käyttää aiempien vuosien ylijäämästä yhteensä noin 700 000 euroa. Alijäämästä huolimatta seurakunnalla ei ole vielä tarvetta korottaa veroprosenttia, mutta menojen kasvua on pyrittävä hillitsemään.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 29.5.2019.