Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto hylkäsi hautausmaan aitasuunnitelmat

Saaduissa kolmessa vaihtoehdossa kustannukset olivat huomattavan kalliit. Suunnittelijalle annettiin tehtäväksi laatia uusi suunnitelma teräsaidasta. Vanha kuusiaita säilytetään toistaiseksi.

Kirkkoneuvosto hylkäsi kaikki suunnitellut aitavaihtoehdot kustannuksiltaan liian kalliina ja päätti säilyttää toistaiseksi Kasurilantien puoleisen kuusiaidan.

Suunnittelijalle annettiin tehtäväksi laatia suunnitelma teräsaidasta hautausmaan pohjois- ja länsisivuille käyttäen aitatoimittajien vakiomalleja.

– Ratkaisun taustalla on se, että aidan kustannukset jäisivät korkeintaan 100 000 euroon, talousjohtaja Urpo Reponen sanoo.

Kirkkoneuvosto piti suunnittelija Helvi Miettisen kolmea aitasuunnitelmaa huomattaman kalliina. Perustamistöineen betonielementti- ja teräsaidan yhdistelmä maksaisi 817 000 euroa, hirsi- ja teräsaita 798 000 euroa ja pelkkä teräsaita 622 000 euroa. Jos Kasurilantien puoleisella sivulla säilytettäisiin kuusiaita ja muualle rakennettaisiin arkkitehdin suunnittelema teräsaita, kustannukset olisivat 347 000 euroa. 

Aidan rakentaminen pystytään toteuttamaan vasta vuoden 2020 keväällä tai kesällä. Kun aitatyyppi saadaan valittua, seurakunta kilpailuttaa hankinnan.

Viinamäen hautausmaan reunustavia kuusia kaadettiin keväällä 2018 Tarinantien ja moottoritien sivuilta. Hautausmaa on tällä hetkellä vain puoliksi aidattu. Säädösten mukaan hautausmaan tulee olla aidattu tai muuten rajattu.

Lisätiedot:
talousjohtaja Urpo Reponen, 044 7284 621, urpo.reponen@evl.fi

Kirkkoneuvoston kokouspöytäkirja 27.8.2019

28.8.2019 09.37