Uutislistaukseen

Seurakunta sijoittaa vastuullisesti

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan sijoitustoiminnan ohjeet, joilla seurakunta sitoutuu vastuulliseen 5–10-vuotiseen sijoittamiseen. Sijoitukset tuottavat noin 200 000 euroa vuodessa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Siilinjärven seurakunnan sijoitustoiminnan ohjeet. Niiden mukaan seurakunta sitoutuu vastuulliseen sijoittamiseen.

Uusissa ohjeissa on linjattu, että rahavaroista maksuliikennevaraa pidetään kolmen kuukauden toiminta- ja investointikulujen verran. Tämän vuoden kuluista tämä tarkoittaa noin 1,1 miljoonaa euroa. Sen ylittävistä varoista enintään 30 prosenttia (noin 0,6 milj. euroa) voidaan käyttää lyhytaikaisiin sijoituksiin ja enintään 70 prosenttia (1,4 milj. euroa) pitkäaikaisiin sijoituksiin.

Vuonna 2019 Siilinjärven seurakunnan toiminnan rahoittamisesta verovarat kattavat 86 prosenttia, toiminnasta perittävät maksut 5 prosenttia, metsätalouden tuotot 5 prosenttia ja sijoitustuotot 4 prosenttia.

– Sijoitukset ovat viime vuosina tuottaneet noin 200 000 euroa vuodessa. Käytännössä se kattaa 4–5 työntekijän henkilöstökulut tai päiväkerhojen järjestämisen. Esimerkiksi rippikoulujen järjestämisen ulkoiset toimintakulut ovat 150 000 euroa ja diakoniatyön toiminta palkkakuluineen 312 000 euroa vuodessa, talousjohtaja Urpo Reponen kuvaa.

Seurakunta soveltaa sijoitustoiminnassa myös Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Seurakunta haluaa sijoitustoiminnalla edistää vastuullista yritystoimintaa ja vastuullisesti toimivien yritysten menestymistä. Vastuullisuudella tarkoitetaan mm. lakien ja kansainvälisten normien noudattamista, haitallisten ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten minimoimista, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja verovastuullisuutta.

Seurakunnalla on täyden valtakirjan varainhoitosopimus Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n kanssa.

Lisätiedot:
talousjohtaja Urpo Reponen, 044 7284 621, urpo.reponen@evl.fi

Kirkkoneuvoston kokouspöytäkirja 27.8.2019

27.8.2019 20.30