Uutiset ja tiedotteet

 

Uutislistaukseen

Kirkkoon valmistellaan tilamuutoksia

20.11.2019 21.12

Kirkkoneuvosto kumosi syyskuisen päätöksensä kirkon penkin poistosta. Siilinjärven kirkon tilamuutos pyörätuolipaikkojen ja lasten paikan johdosta palautuu valmisteluun.

Marraskuun kokouksessaan kirkkoneuvosto käsitteli Siilinjärven kirkon kirkkosalin muutoksia Antti-Pekka Ahosen jättämän oikaisuvaatimuksen johdosta. Ahonen vetosi siihen, että syyskuisessa päätöksessä kirkkoneuvosto ylitti toimivaltansa. Syyskuussa kirkkoneuvosto päätti, että kirkosta poistetaan yksi penkkirivi, millä saataisiin lisää tilaa pyörätuolia käyttäville ja lapsille.

Syyskuun kirkkoneuvostossa kirkkoherra Olli Kortelainen esitti, että kirkkoneuvosto päättäsi teettää suunnitelman kirkkosalin muunneltavuudesta lasten ja pyörätuolia käyttävien tarpeisiin. Kirkkoneuvosto kuitenkin äänesti asiasta, ja äänin 7–2 voitti Janne Kasurisen ehdotus yhden penkin poistosta. Äänestyksen jälkeen kirkkoherra Kortelainen jätti asiasta eriävän mielipiteen ja vetosi kirkkolakiin (14 luku 2 §), jonka mukaan kirkkoneuvosto ei ole toimivaltainen elin päättämään kirkon olennannaisesta muuttamisesta. Kirkkoneuvosto ei katsonut yhden penkin poistoa olennaiseksi muutokseksi.

Sittemmin seurakunta on konsultoinut asiassa Kirkkohallitusta, jonka mukaan tilamuutosten olennaisuuden määrittelee Museovirasto. Kirkon olennainen muuttaminen edellyttää aina Kirkkohallituksen vahvistusta.

Siilinjärven kirkossa on 550 istumapaikkaa, eikä kirkkosalissa ole erillisiä pyörätuolipaikkoja eikä paikkaa, jossa lapset voisivat leikin ohella seurata jumalanpalvelusta tai muuta tilaisuutta. Kirkkoneuvoston jäsenet olivat ajatelleet poistettavaksi poikkikäytävän läheisen penkin, jolloin käytävätila laajenisi. Lasten paikkaa varten kirkosta pitäisi poistaa useampi kuin yksi penkkirivi.

Nykyisin Siilinjärven kirkossa on käytössä lapsille kirkkokassit, joita lapset voivat käyttää omalla paikallaan kirkon penkissä. Lokakuussa yhden sivupenkin päähän on lisätty lapsille pieni pöytä ja piirustusvälineitä.

Kirkkohallitus suosittaa seurakuntia muuttamaan kirkkotilojaan monikäyttöisiksi yhteisön keskuksiksi.

Lisätiedot:
kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 20.11.2019 ja 24.9.2019