Uutislistaukseen

Vuosi 2020 toimitaan alijäämäisellä budjetilla

Seurakunnan tilikauden 2020 tulos arvioidaan liki 158 000 euroa alijäämäiseksi, ja se aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä. 

Seurakunnan tilikauden 2020 tulos arvioidaan liki 158 000 euroa alijäämäiseksi, ja se aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä.

Vuoden 2020 talousarviossa seurakunnan vuosikate on noin 308 000 euroa, mikä on heikentynyt liki viidenneksen (18 %). Vuosikate ei riitä kattamaan edelisvuosien kiinteistöinvestoinneista aiheutuvia poistoja, vaan  tilikauden tuloksen arvioidaan jäävän 158 000 euroa alijäämäiseksi. Alijäämä on määrä kattaa edellisten vuosien ylijäämästä.

Talousarvioehdotuksessa käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat noin 3 823 000 euroa eli 2,3 prosenttia edellisvuoden talousarviota suuremmat. Kaksi kolmannesta (65,9 %) syntyy henkilöstökuluista. Niihin käytetään 2,5 miljoonaa euroa. Henkilöstön koulutukseen varataan ensi vuodeksi 33 000 euroa.

Vuonna 2020 seurakunnalle kertyy toimintatuottoja 701 000 euroa eli 4,9 prosenttia kuluvan vuoden tasosta vain 0,9 prosenttia ja valtionrahoituksen säilyvän edellisvuoden tasolla. Investointteihin käytetään tulevana vuonna 328 000 euroa.

Verotulot eivät riitä kattamaan toiminnan menoja, vaan seurakunnan toimintaa katetaan myös mm. puunmyyntituloilla, vuokratuloilla ja maksuilla.

Vuoden 2020 rahoituslaskelman mukaan tulorahoitus kattaa talousarviovuoden investoinnit.

Taloussuunnitelman 2020–2022 perusteena on, että tuloveroprosentti (1,25) säilyy ennallaan. Talouden tasapainottamiseksi seurakunta harkitsee veroprosentin korotusta suunnitelmakauden lopulla, jos toimintakuluja ei pystytä vähentämään pysyvästi.

Osana toimintasuunnitelmaa kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan strategian vuosiksi 2020–2025. Sen mukaan seurakunnan toimintaa suunnataan niin, että sanoma koskettaa, toimintaa suunnataan yhä enemmän ulospäin, kirkon jäsenyyden merkitys kirkastuu ja ympäristöstä huolehditaan kestävästi.

Talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2022 sekä uuden strategian hyväksyy kirkkovaltuusto kokouksessaan 12. joulukuuta.

Lisätiedot
kirkkoherra Olli Kortelainen, 044 7284 611, olli.kortelainen@evl.fi
talousjohtaja Urpo Reponen, 044 7284 621, urpo.reponen@evl.fi

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 20.11.2019

20.11.2019 21.15