Uutislistaukseen

Jäsenyys huomioidaan tilavuokrissa - hautausmaksut nousevat maltillisesti

Kirkkoneuvosto tarkisti seurakunnan tilojen käyttömaksut ja hautausmaksut 1.1.2020 lukien. Seurakunnan jäsenet voivat vuokrata tiloja edullisemmin kuin muut. Hautausmaksuja seurakunta perii yhä pienempinä kuin valtakunnallisesti suositetaan.

Kirkkoneuvosto tarkisti seurakunnan tilojen käyttömaksut ja hautausmaksut 1.1.2020 lukien. Seurakunnan jäsenet voivat vuokrata tiloja edullisemmin kuin muut. Hautausmaksuja Siilinjärvellä peritään edelleen pienempinä kuin valtakunnallisesti suositetaan.

Kirkkoneuvosto vahvisti tilavuokria, ateriapalveluita ja muita korvauksia koskevan hinnaston 1.1.2020 lukien.  Vuokrahintojen korotukset ovat viiden prosentin luokkaa ja ne on kohdistettu muiden kuin seurakunnan jäsenten hintoihin. Seurakunnan jäsenille tilavuokrat ovat vähintään neljänneksen (25–30 %) perusvuokria alhaisemmat.  Seurakunta ei peri seurakunnan jäseneltä vuokraa tilasta, jossa suoritetaan kirkollinen toimitus eli kaste, vihkiminen tai hautaan siunaus. Yhdistyksille  kertavuokra on vastedes kaksi viidennestä (40 %) muiden käyttäjien perushinnoittelusta eli 20 prosenttiyksikköä enemmän kuin ennen. Ulkoisten ateriapalveluiden hinnat säilyvät ennallaan.

Edellisen kerran kirkkoneuvosto on vahvistanut tilavuokria, ateriapalveluita ja muita korvauksia koskevan hinnaston 1.7.2016 lukien. 

Arkkuhautauksen hintaan 10–15 prosentin korotus

Kirkkoneuvosto korottaa hautausmaksuja ensi vuoden alusta lukien. Esimerkiksi arkkuhautauksessa hautauksen perushinta nousee  siilinjärveläisiltä 165 eurosta 190 euroon ja muilta 320 eurosta 350 euroon. Maksua peritään hautauksesta, muistomerkin siirrosta ja oikaisusta, siirtouurnan ja kylmiön käytöstä. Maksuja ei peritä, jos vainaja on rintamaveteraani tai hänen puolisonsa taikka alle vuoden ikäinen lapsi.

Uuden hinnoittelun tavoitteena on pyrkiä maksutasossa lähemmäs Kirkkohallituksen suositusta: 20–25 % hautaustoimen kulujen kattamista maksuilla. Korotusten jälkeenkin hautaustoimen maksujen keskimääräinen taso jää Siilinjärvellä alle Kirkkohallituksen suosituksen ja noin kolmanneksen alle hiippakunnan keskitason.

Edellisen kerran hautausmaksuja tarkistettiin 1.1.2017 lukien. Hautapaikkamaksuista päättää kirkkovaltuusto ja ne on tarkistettu viimeksi 1.6.2019 lukien. 

Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joissa otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset (kirkkolaki 17 luku 9 §). Maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle (hautaustoimilaki 6 §).

Lisätiedot:
kirkkoherra Urpo Reponen, 044 7284 621, urpo.reponen@evl.fi

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 18.12.2019

Käyttömaksuhinnasto

Hautausmaksuhinnasto

18.12.2019 20.03