Uutislistaukseen

Valtuusto vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen

Seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätös oli tilinpäätössiirtojen jälkeen liki 8 600 euroa ylijäämäinen.

Seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätös oli tilinpäätössiirtojen jälkeen liki 8 600 euroa ylijäämäinen.

Siilinjärven seurakunnan toimintaan kului vuonna 2019 lähes 3,7 miljoonaa euroa (kasvua edellisvuodesta 0,2 %) ja toimintatuottoja kertyi runsaat 720 000 euroa (vähennystä 0,7 %). Kuluja kasvattivat henkilöstökulut, jotka kasvoivat 1,4 prosenttia ja joiden osuus toimintakuluista on reilut 65 prosenttia.

Ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa seurakunnalle kertyi noin 3,2 miljoonaa euroa (kasvua 0,3 %), mutta valtionrahoitusta seurakunnalle tilitettiin 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Toiminnan vuosikatteeksi muodostui reilut 456 000 euroa. Vuosikatetta kohensivat arvioitua suuremmat metsätalouden tuotot ja rahoitustuotot. Seurakunnan maksuvalmius parani, sillä investointeihin kului vain 4 200 euroa. 

Suunnitelmakaudella 2020–2022 korkea poistotaso ja vähenevät verotulot heikentävät tuloksia merkittävästi. Seurakunnan talouskehitystä uhkaavat luonnollisen väestönkasvun hidastuminen, kirkosta eroaminen ja tappiollinen muuttoliike. Seurakunnan on lähivuosina vähennettävä toiminta- ja henkilöstökuluja, jotta talous säilyisi tasapainossa.

Jäsenmäärä väheni, tilaisuuksissa riitti väkeä

Siilinjärven seurakuntaan kuului vuoden 2019 lopussa 16 335 jäsentä, mikä on 76,2 prosenttia kunnan väestöstä (edellisvuonna 77,2 %). Jäsenmäärä väheni vuoden aikana 405 henkilöllä, enemmän kuin seurakunnissa keskimäärin. Henkilöstöä Siilinjärven seurakunnassa oli vuoden lopussa 57.

Vuonna 2019 Siilinjärven seurakunnassa siunattiin hautaan 113 vainajaa, kastettiin 146 uutta seurakuntalaista ja vihittiin avioliittoon 61 paria, joista puolet oli kirkollisia vihkimisiä.

Erityisen suosittua toimintaa olivat musiikkitilaisuudet, joihin osallistui lähes 8 500 eli pari tuhatta henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Myös nuorten tilaisuudet kokosivat osallistujia selvästi aiempaa enemmän, kaikkiaan 19 000. Jumalanpalveluksiin osallistui yli 22 700. Erityisen suosittuja jumalanpalveluksia olivat torilla, kesätapahtumassa ja kesäteatterilla pidetyt jumalanpalvelukset.

Osallistujamäärä taas väheni jonkin verran päiväkerhoissa (139), iltapäiväkerhoissa (147) ja rippikouluissa (262). Diakoniatyössä yksilönkohtaamiset vähenivät 1 300:een. Taloudellisia avustuksia seurakunnan diakoniatyössä myönnettiin viime vuonna yhteensä yli 24 000 eurolla (edellisvuonna 31 000 e).

Seurakunnan toiminnassa näkyivät jumalanpalvelusten kehittäminen ja uusina toimintoina esimerkiksi Hääyö-vihkitapahtuma ja otteluisännyys Siilinjärven Pesiksen ottelussa. Vuoden aikana seurakunta myös osallistui Siilinjärven tapahtumiin tai näkyi muuten katukuvassa. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa vahvistetaan jatkuvasti.

Lisätiedot:
talousjohtaja Urpo Reponen, urpo.reponen@evl.fi, 044 7284 621
kirkkoherra Olli Kortelainen, olli.kortelainen@evl.fi, 044 7284 611

Kirkkovaltuuston pöytäkirja 17.6.2020 

Vuoden 2019 toimintakertomus

Tiedote jäsentilanteesta 28.1.2020

17.6.2020 19.47